Yeni

Brooke Westcott

Brooke Westcott


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Brooke Foss Westcott, 1825'te Birmingham'da doğdu. King Edward VI Okulu ve Cambridge'deki Trinity Koleji'nde eğitim gördü, hem matematiksel hem de klasik üçlü dersleri aldı.

1851'de atanan Westcott, Harrow Okulu'nda öğretmen oldu. Harrow'dayken, Brooke Foss Westcott birkaç kitap yazdı ve 1870'de Cambridge Üniversitesi'nde ilahiyat profesörü oldu. Bunu Westminster Canon ve Durham Piskoposu pozisyonları izledi.

Erken sosyalist ve sendikal hareketin bir destekçisi olan Westcott, Hristiyan Sosyal Birliği'nin ilk başkanı olarak seçildi. Brooke Foss Westcott 1901'de öldü.


Westcott ve Hort kimdi ve Mukaddes Kitap metniyle ne ilgisi vardı?

Brooke Westcott ve Fenton Hort, 19. yüzyıl ilahiyatçıları ve İncil bilginleriydi. Birlikte ürettiler Orijinal Yunanca Yeni Ahit, modern metin eleştirisinin ilk örneklerinden biri. 1881'de yayınlanmasından bu yana, Westcott ve Hort'un çalışmaları, mükemmel olmaktan uzak olsa da, etkileyici bir şekilde doğru olduğunu kanıtladı. Yaklaşımları yalnızca metin eleştirisi bilimini ilerletmekle kalmadı, aynı zamanda Mukaddes Kitabın kurcalanma ve bozulmadan korunduğu iddiasına da önemli bir ağırlık kazandırdı.

Metin eleştirisinin amacı, orijinal kelimeleri belirlemek için metindeki değişiklikleri, hataları ve eklemeleri kaldırmaktır. Örneğin King James çevirmenleri, çalışmalarını, hiçbiri nihai ürünleriyle tam olarak uyuşmayan bir dizi el yazmasından üretti. Çeşitli tekniklerle neyin orijinal olduğuna karar vererek, farklı okumalar veya yazımlar arasında seçim yaptılar. KJV tercümanları, yeni keşiflerle birlikte önceki bursları kullanma ihtiyacının farkında olarak, halihazırda yapılmış olanı geliştirmek için iyi niyetli bir çaba gösterdiler. Bu süreç, çok daha fazla sayıda el yazması mevcut olmakla birlikte, günümüzde de devam etmektedir. Çeşitli metinler arasındaki farklar önemsizdir ve Yeni Ahit'teki kelimelerin yüzde birinin yarısından daha azına tekabül eder.

Tüm metin eleştirmenleri aynı yöntemleri kullanmaz veya belirli el yazması ailelerine aynı ağırlığı vermez. Westcott ve Hort tarafından kullanılan belirli yöntemler artık İncil bilginleri tarafından ideal olarak kabul edilmemektedir. Modern araştırmalar, yaklaşımlarının iki elyazmasına, Sinaiticus ve Vaticanus'a ve ayrıca “daha ​​kısa daha erkendir” ilkesine aşırı derecede bağlı olduğunu düşünüyor. Bu nedenlerden dolayı, etkili farklılıklar minimal olsa da, Orijinal Yunanca Yeni Ahit İncil'in herhangi bir modern çevirisinin temeli değildir. Bunun yerine, United Bible Societies ve Nestle-Aland eleştirel metinleri, günümüzde genellikle İngilizce çeviriler için sağlanmaktadır.

Ne yazık ki, Westcott ve Hort, metinleri herhangi bir büyük modern çevirinin temeli olmamasına rağmen, Mukaddes Kitapla ilgili olarak hala kötü şöhretli isimlerdir. Bugün çiftin çoğu, özellikle King James Only hareketini (KJVO) destekleyenler olmak üzere, çalışmalarını kötüleyenlerden geliyor. Bu tür eleştirmenler tamamen Westcott ve Hort'un ortodoks olmayan manevi inançlarına odaklanma eğilimindedir. Gerçekte, her iki adam da modern muhafazakar Hıristiyanlığın sapkın olarak kabul edeceği birkaç fikre sahipti. Aynı şey Origen, Jerome ve Augustine gibi kilise babaları için de söylenebilir. Ve King James tercümanlarının kendilerinin çeşitli şekillerde Anglikanizm, bebek vaftizi ve benzerlerini desteklediklerini belirtmekte fayda var.

Kutsal bir metin olarak Mukaddes Kitabın en güçlü yönlerinden biri, el yazması kanıtıdır. Mukaddes Kitap, dünyevi eserlerle karşılaştırıldığında bile, diğer eski metinlerden daha erken, korunmuş kopyalarda bulunur. Westcott ve Hort'un çalışması kesinlikle değerli çünkü incelenebilir, test edilebilir ve kanıtların bu düzeltmeyi desteklediği durumlarda düzeltilebilir. Erasmus, Wycliffe ve Tyndale gibi diğer Mukaddes Kitap bilginlerinin yaptığı gibi, Westcott ve Hort, seleflerinin çalışmalarını ilerlettiler ve Mukaddes Kitabı incelemek için bilimsel bir kaynak ürettiler.


Brooke Westcott - Tarih

MS.Add.8315: B.F. Westcott'un Vaazları (1 kutu)

Vaazlar Peterborough Katedrali, 1878-1879 ve Westminster Abbey, 1884-1889 ve birkaçı Durham Piskoposu olarak vaaz verdi. Ayrıca bazı Yunan ödüllü şiirler, Westcott'un İbraniler üzerine yazdığı yorumun el yazması ve yabancı misyonlar üzerine bir muhtıra da var.

MS.Add.8316: Aile belgeleri (3 cilt ve 2 kutu)

Esas olarak B.F. ve Arthur Westcott ile ilgili makaleler. Piskopos Westcott'un belgeleri öncelikle kendisine gönderilen, bazıları imza değeri için saklanan kişisel ve profesyonel mektuplardan, diğer kişilere ait mektuplarla ve mektup ve kağıtlardan kesilen imzalardan oluşur. Muhabirler arasında birçok meslektaş, birkaç piskopos ve birkaç bilim adamı var. Bute County Durham'ın 3. Marki'sinin 9. Lord Barnard, Londonderry'nin 6. Marki ve Hindistan'daki 2. Ravensworth Kontu ve Arthur Westcott, 1889-1901 gibi toprak sahiplerinden bir dizi mektup var. İmzalar arasında Marjoribanks'a (muhtemelen Dudley Marjoribanks, 1. Kağıtlar ayrıca Westcott'un broşürlerinin bir koleksiyonunu da içeriyor.

Arthur Westcott'un belgeleri arasında Cambridge'deki Pembroke College ve Canterbury'deki St Augustine's College'da tanıştığı arkadaşlarının kişisel ve profesyonel mektupları ve Hindistan'da bir misyoner rahip olarak kendisine yazdığı mektuplar yer alıyor. Annesine 1881-1901 yılları arasında yazılmış uzun bir mektup dizisi ve küçük kardeşi Foss Westcott, 1885-1934'ten alınan bir dizi mektup var. Ayrıca Westcott'un Yaşamı hakkında takdir ve katkıda bulunan bilgilerle ilgili mektuplar ve Macmillan&Co.'dan George A. Macmillan'dan bir dizi var. Yaşam ve diğer eserlerin yayınlanması hakkında. Mektuplar, yazışmaların yanı sıra, 1888-1903 yılları arasında Hint gazetelerinden Hıristiyanlık ve Hinduizm yönleriyle ilgili iki yeni not defteri içeriyor.

MS.Add.8317: B.F. Westcott'a Mektuplar (1 kutu dosyası)

Diğerlerinin yanı sıra Dorothea Beale, George Bradley, William Moore Ede, George Kitchen, William Lake, Henry Savage, Arthur P. Stanley, Charles Vaughan, Henry Wace ve Gerald Wellesley'den mektuplar. Ayrıca Alman, Fransız ve İtalyan ilahiyatçıların ve Kilise tarihçilerinin birçok mektubunu içeren bir imza koleksiyonu da bulunmaktadır.


Brooke Westcott - Tarih

Brooke Foss Westcott (1825-1901) John Anthony Hort (1828-1892)

Brooke Foss Westcott (Cambridge Üniversitesi'nde bir Anglikan piskoposu ve profesör) ve Fenton John Anthony Hort (aynı zamanda Cambridge'de bir rahip ve profesör), Tischendorf'un bulgularına dayanarak 1881'de bir Yunan Yeni Ahit yayınladı. Bu Yunan Yeni Ahit, aynı yılın Gözden Geçirilmiş Versiyonunun temeliydi. Ayrıca, Yunan Yeni Ahitlerinin ve o zamandan beri (Nestle-Aland metni de dahil olmak üzere) diğer birçok Yunan Yeni Ahitinin altında yatan bir metin eleştirisi teorisi geliştirdiler.

Bunlar gibi Yunanca Yeni Ahit, bugün elimizde bulunan Mukaddes Kitabın modern İngilizce çevirilerinin çoğunu üretti.

Bir yanda, onların destekçileri, orijinal Yunanca metin arayışını büyük ölçüde ilerleterek, onları Tanrı'nın büyük adamları olarak müjdelediler. Öte yandan, muhalifleri, Kutsal Yazıların gerçek metnine büyük zarar vermekten suçlu olduklarını iddia ederek, sapkınlık, sadakatsizlik, irtidat ve diğer birçok suçlamada bulundular.

Ne çamur atmak ne de gerçekleri gizlemek gibi bir arzum var. Sadece bu adamlar hakkındaki gerçeği paylaşmak istiyorum. O halde emniyet kemerinizi takın ve Westcott ve Hort'un inançları arasında hızlı bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. . .

Size ne yaptıkları hakkında bir fikir vermek için GERÇEKTEN inandı ve onların ne GERÇEK Yunan Yeni Ahitlerini yaratırken niyetleri vardı, erkeklerin kendileri için konuşmasına izin vereceğim. sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece bu iki adamın kendi adlarına konuşmasına izin vereceğim. Bu sayfanın geri kalanı sadece alıntılar olacaktır. Bu seni kızdırırsa, bana kızma. Sana sadece Westcott ve Hort'un sözlerini veriyorum.

WESTCOTT VE HORT'TAN ÖNERİLER

İsa'nın Tanrılığı Hakkında:

"Kendisinden asla doğrudan Tanrı olarak bahsetmez, ancak O'nun vahyinin amacı, insanları O'nda Tanrı'yı ​​​​görmeye yönlendirmekti." (Westcott, Aziz John'a Göre İncil, P. 297).

"(John) açıkça kimliğini doğrulamaz İsa Mesih ile Söz." (Westcott, age, s. 16).

Kutsal Yazılar Hakkında:

"Ben reddediyorum yanılmazlık ezici bir çoğunlukla." (Westcott, Brook Foss Westcott'un Hayatı ve Mektupları, Cilt. I, s.207).

"İnançımız kadar İncil'imiz de bir sadece uzlaşma." (Westcott, Yeni Ahit'in Kanonu Üzerine, P. vii).

"Evanjelikler bana öyle geliyor sapık. . .Korkarım aramızda otorite konusunda daha ciddi farklar var, özellikle İncil'in otoritesi." (Kısa, Fenton John Anthony Hort'un Hayatı ve Mektupları, Cilt. ben, s.400)

Cehennem Hakkında:

"(Cehennemdir) suçlunun cezalandırılacağı yer değil, (o) ayrılan ruhların ortak meskenidir. (Westcott, Tarihi İnanç, s.77-78).

"Bizim var gelecekteki ceza hakkında kesin bilgi yok, ve ebedi kelimesi çok daha yüksek bir anlama sahiptir." (Hort, Hayat ve Mektuplar, Cilt. I, s.149).

C Yaratılışla ilgili:

"Artık kimse, sanırım, Örneğin, Genesis'in ilk üç bölümü gerçek bir tarih verir.. Onları açık gözlerle okuyan birinin nasıl öyle düşündüklerini asla anlayamadım." (Westcott, alıntı: hangi İncil?, P. 191).

"Ama beni en çok meşgul eden kitap, Darwin. Ne düşünülürse düşünülsün, çağdaş olmaktan gurur duyan bir kitap. Teorinin cevaplanamaz olduğuna dair güçlü hislerim var.." (Kısa, alıntı hangi İncil?, P. 189)

C Kefaret hakkında:

"Sanırım size Campbell'ın paha biçilmez olan Kefaret hakkındaki kitabından daha önce bahsetmiştim. ama ne yazık ki Protestan teolojisi dışında hiçbir şey bilmiyor.." (Kısa, Hayat ve Mektuplar, Cilt. ben, s. 322)

"Popüler ikame doktrini, ahlaksız ve maddi bir sahtekarlıktır.. hiçbir şey daha fazla olamaz Mesih'in günahlarımızı ve acılarımızı O'nun ölümüne taşımasını sınırlamasından daha mukaddes Kitaba aykırıdır. ama aslında bu neredeyse bir yönün sadece bir yönüdür. evrensel sapkınlık." (Hort'tan Westcott'a, Hayat ve Mektuplar, Cilt. ben, s. 430)

"İtiraf etmeliyim ki, ilkel bir doktrinden tiksinmiyorum. Şeytan'a ödenen fidye. Fidye doktrininin savunulabilir olduğu başka bir olası biçim göremiyorum. her şey babaya fidye doktrininden daha iyidir." (Kısa, Aziz Petrus'un İlk Mektubu 1:1-2:17, P. 77).

ortak ilgili Adam:

"Tabii ki Tanrı'yı ​​yalnızca insan formları aracılığıyla bilebileceğimiz doğrudur, ancak o zaman tüm İncil'in Yaratılış 1:27'nin dilini yansıttığını düşünüyorum ve bu nedenle bize şu güvenceyi veriyor: insan formları ilahi formlardır." (Hort'tan Westcott'a, 14 Ağustos 1860)

"Protestanlar öğrenmeli (gerekli) Rahiplik fikrinin çılgın dehşeti." (Kısa, Hayat ve Mektuplar, Cilt II, s. 49-51)

Roma Katolikliği ile ilgili olarak:

"Keşke hangi unutulmuş gerçeği görebilseydim marifet (Meryem Ana'ya tapınma) tanıklık eder." (Westcott, age)

"Yıllardır ikna oldum ki Meryem'e Tapınma ve İsa'ya Tapınmanın çok ortak noktası var." (Kısa, Hayat ve Mektuplar, Cilt II, s. 49-51)

"Saf Roman görünümü daha yakın görünüyor, ve Evanjeliklere göre gerçeğe götürmesi daha olasıdır." (Hort, Hayat ve Mektuplar, Cilt. ben, s. 77)

"Maurice'in sözlü olarak Araf'ı reddetmesinin üzücü olduğunu düşündüğünüzde sizinle aynı fikirdeyim. . . Ateşle arınma fikri, bana Mukaddes Kitabın İlahi cezalar hakkında öğrettiklerinden ayrılamaz görünüyor.." (Kısa, Hayat ve Mektuplar, Cilt. II, s. 336,337)

El Yazmalarında Yapılan Çoklu Değişikliklerin Kümülatif Etkisine İlişkin:

"Görünen şeyin değerini yargılamak oldukça imkansızdır. önemsiz değişiklikler sadece onları birbiri ardına okuyarak. Birlikte ele alındığında, çoğu zaman ilk başta pek az kişinin düşüneceği önemli yönleri vardır. . . Raffaelle'nin bir resmi ile onun zayıf bir kopyası arasındaki fark, bir dizi önemsiz farktan oluşur.. . . Revizyon ihtiyaçlarının savuşturulmamasını gerektirdiği tehlikeli zeminde uyarılmaya başarıyla direndik. . . Bunun, Kilise tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğundan şüphe edilemez. Şimdiye kadar öfkeli karşı çıkanların şaşkınlıklarının nedenleri var." (Hort, Hayat ve Mektuplar, Cilt I, s. 138,139)

Bebek serpme konusunda doktrinel farklılıklara ve belki de birkaç başka yoruma sahip olmak bir şeydir. olmak çok başka bir şey Darwinci ilahiyatçı kim reddeder Kutsal yazıların otoritesi, İncil'deki kurtuluş, cehennemin gerçekliği, ikame kefaret, Mesih'i annesi Meryem ile birlikte tapılacak yaratılmış bir varlık yapar ve Yunan Metni ile yaptığınız "ufak tefek değişikliklerin" "Kilise tarihinde yeni bir dönem" başladığını açıkça kabul etmenizdir! ! Ancak bunlar hem Westcott'un hem de Hort'un görüşleriydi!! Bu inanılmaz!! Her iki adamın da okült ile ilgili olması ve ruhçu toplulukların (Hermes Kulübü ve Hayalet Loncası) üyesi olması ve her iki adamın da sözde ölülerin Ruhları ile "konuşması" gerçeği daha az önemli değildir.


Bölüm 8: Westcott ve Hort

Brooke Foss Westcott (1825-1903) ve Fenton John Anthony Hort (1828-1892), İncil tarihinde son derece tartışmalı isimler olmuştur.

Bir yanda, onların destekçileri, orijinal Yunanca metin arayışını büyük ölçüde ilerleterek, onları Tanrı'nın büyük adamları olarak müjdelediler.

Öte yandan, muhalifleri, Kutsal Yazıların gerçek metnine büyük zarar vermekten suçlu olduklarını iddia ederek, sapkınlık, sadakatsizlik, irtidat ve diğer birçok suçlamada bulundular.

Ne "çamur atmak", ne de gerçekleri gizlemek gibi bir arzum var.

Şu anda bu adamlar hakkında bildiklerimizi ve Mukaddes Kitap metniyle ilgili teorilerini incelememizin çok önemli olduğuna inanıyorum.

Uzun zamandır hayatlarıyla ilgili kitapların kopyalarını arıyordum. Bunlar, oğlu Arthur'un yazdığı Brooke Foss Westcott'un Yaşamı ve Mektupları ve oğlu tarafından yazılan Fenton John Anthony Hort'un Yaşamı ve Mektupları'dır.

Kelimenin tam anlamıyla aylarca uğraştıktan sonra, çalışma için her ikisinin de kopyalarını elde edebildim. Bu bölümdeki materyallerin çoğu, ikinci el olmasını önlemek için doğrudan bu kaynaklardan olacaktır.

Mukaddes Kitap ve öğretileriyle ilgili inançlarının ne olduğunu araştırmadan herhangi bir bilim insanının bulgularını körü körüne kabul edemeyiz. Burs tek başına yetersiz ve tehlikeli bir otorite oluşturuyor, bu yüzden bu adamların hayatlarını dikkatle incelemek zorunda kalıyoruz.

Anıtsal Bir Anahtar

Westcott ve Hort, metin eleştirisindeki en büyük başarıdan sorumluydu. Yetkili Versiyonun Evrensel Metnini Mısır'ın Yerel Metni ve Roma Katolik Kilisesi ile değiştirmekten sorumluydular. Hem Wescott hem de Hort'un, Yetkili Versiyona ve onun altında yatan Yunanca Metne verilen üstünlüğe içerledikleri biliniyordu. Onlar, Roma Katolik el yazmaları Vatikan ve Aleph'in "daha eski" oldukları için daha iyi olduklarına inanarak aldatılmışlardı. Hort, Antakya ya da Evrensel Metin'in antik çağda eşit olduğunu kabul etmesine rağmen, buna inanıyorlardı. “Geç kalan Yunanca MSS'nin temel metni, genel olarak, Dördüncü Yüzyılın ikinci yarısının egemen Antakya veya Yunan-Suriye Metinleri ile kesinlikle aynıdır.󈮩

Kısır Önyargı

Evrensel Metin okumalarının eski ya da daha eski olmasına rağmen, Westcott ve Hort hala onu İncil tarihindeki yüksek konumundan çıkarmaya çalıştılar. Hort zaman zaman duygularının ortaya çıkmasına izin veriyordu, son birkaç haftaya kadar metnin önemi hakkında hiçbir fikrim yoktu, çok az Yunanca Ahit okumuş ve kötü Textus Receptus'a devam etmiştim. Geç MSS'de bu kadar erken olanların olması bir lütuf.󈮪

Westcott ve Hort, esas olarak Yerel Metin'in birkaç onsiyal MSS'sine dayanarak kendi Yunanca metinlerini oluşturdular. Bu sapık MSS'lerin kendi aralarında bile anlaşamadıkları daha önce belirtilmişti. İşin ironik yanı, Westcott ve Hort'un metinlerini oluştururken bunu biliyor olmaları!

Burgon, Dr. Hort'un itirafını ifşa etti, 'Hort bile concordia söyleminin bir örneğini fark etme fırsatı buldu.' 8221 Mark'ın müjdesindeki dört yer hakkında yorum yaptı (14:30, 68, 72, a, b) Horozun ötüşünden bahsedildiği yerde, "Bu birkaç çapraz değişim akımının getirdiği onaylama karmaşası o kadar büyüktür ki, yedi ana MSS'den, Aleph, A, B, C, D, L, hiçbirinin hiçbiri yoktur." dört yerde de aynı metin.󈮫

Şok Edici Bir Vahiy

Bu adamların, Mukaddes Kitabın ana doktrinlerine saldırma ve onları sulandırma geçmişine sahip bir MSS ailesine nüfuz etmeleri şaşırtıcı olmamalı. Tuhaf bir şekilde, hiçbiri İncil'in kayıp tarihçilerin ve filozofların yazılarından farklı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanmıyordu!

Hort, “Kendimiz için, diğer antik metinlere makul olarak uygulanamayacak düşünceleri ortaya koymaya cesaret edemeyiz, onların eşit miktarda, çeşitlilikte ve eskilikte belgesel tasdikleri olduğunu varsayarız.󈮬 yazdı.

Ayrıca, “Yeni Ahit'te, çokça kopyalanan neredeyse tüm düzyazı yazılarında olduğu gibi, enterpolasyon yoluyla yapılan yolsuzluklar, ihmal yoluyla oluşan yolsuzluklardan çok daha fazladır.” (Vurgu benim.)89

Bunları bir an için düşünmeliyiz. Tanrı, Kitabının Shakespeare, Plato veya Dickens'tan farklı olduğuna inanmayan insanları nasıl kullanabilir? Mukaddes Kitabın diğer tüm yazılardan farklı olduğu temel bir inançtır. Bu adamlar neden inanmadı?

bariz inançsızlık

Kuşkuculukları aslında daha da derinlere iniyor. Her ikisi de Kutsal Yazılardaki gerçeği inkar edebilmeleriyle ünlü oldular ve hala İncil otoriteleri olarak temel Hıristiyanlık tarafından destekleniyorlar! Hem Westcott hem de Hort, çok değer verdiğimiz ve temel inancımız için hayati önem taşıdığımız temel İncil öğretilerini kabul etmekte başarısız oldular.
Hort, Aden gerçeğini reddeder: "Cennet (popüler nosyonu kastediyorum) gibi bir durumun hiçbir zaman var olmadığını ve Adem'in düşüşünün, her birinin düşüşünden hiçbir derece farklı olmadığını düşünmeye meyilliyim. Coleridge'in haklı olarak savunduğu gibi torunları.󈮮

Ayrıca, “Essays and Reviews”'in mürted yazarlarının yanında yer aldı.

Hort, Rev.Rowland Williams, 21 Ekim 1858, “Ayrıca, popüler teolojinin önde gelen birçok özel doktrinini mahkûm etme konusunda onlarla [#8220Essays and Reviews” Yazarları] aynı fikirdeyim. Otorite konusunda ve özellikle İncil'in otoritesi konusunda korkarım aramızda daha ciddi farklar var.

Hort'un Mukaddes Kitabın yanılmaz olduğuna dair inançsızlığıyla da yüzleşmeliyiz: "Eğer N.T.'nin mutlak yanılmazlığına kesin bir kanaat getirirseniz. pratikte işbirliği için olmazsa olmaz, korkarım size katılamadım.' Ayrıca şunları söyledi:

Son sözleri yazarken Westcott'tan bir not geldi. O da, İncil yazılarında ‘tanıdığım’’’‘Providente’ olduğunu keşfettiği son konuşmamıza dayanarak korkuları olduğunu ve şimdi ‘temelsiz’ olarak telaffuz ettiğini belirtiyor. En güçlü şekilde onu tanıyorum ama mutlaka mutlak yanılmazlık içerdiğini söylemeye hazır değilim. Bu yüzden hâlâ yargıyı bekliyorum.”
Ve bir meslektaşına daha fazla yorum yaptı:

“Ancak kanonik bir yazının mutlak yanılmazlığını iddia etmede senin kadar ileri gidemem.󈮰

Garip Yatak Arkadaşları

Hort, zamanının evanjeliklerinden etkilenmemiş olsa da, Charles Darwin'e büyük bir hayranlık besliyordu! Meslektaşı B.F. Westcott'a heyecanla şöyle yazdı: “…Darwin'i okudunuz mu? Seninle bunun hakkında konuşmayı ne kadar isterdim! Zorluklara rağmen, bunun cevapsız olduğunu düşünmeye meyilliyim. Her halükarda böyle bir kitabı okumak bir zevktir.”

Ve John Ellerton'a şöyle yazar: "Ama beni en çok meşgul eden kitap Darwin'dir. Ne düşünülürse düşünülsün, insanın çağdaş olmaktan gurur duyduğu bir kitaptır. Öyle ise yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.󈮱

Dr. Hort aynı zamanda Samuel Taylor Coleridge'in öğretisine de bağlıydı. Oğlu şöyle yazıyor: “Önceden değilse lisans yıllarında Coleridge'in büyüsüne kapıldı.󈮲

Coleridge, uyuşturucu bağımlılığı tarihi bir gerçek olan üniversiteyi bırakan kişiydi. Romatizma ağrılarını dindirmek için daha önce başlayan afyon alışkanlığı daha da güçlendi. Coleridge, afyondan kurtulmak için Malta ve İtalya'da boş yere çabaladıktan sonra 1806'da İngiltere'ye döndü.

Coleridge'in ünlü eserlerinden biri de Yansımaya Yardımlar'dır. Başlıca amacı, biçimsel Hıristiyanlığı Coleridge'in aşkın felsefe çeşitliliğiyle uyumlu hale getirmektir. Ayrıca Immanual Kant'ı ve diğer Alman filozofları İngiliz okuyuculara tanıtmak için çok şey yaptı.

Bu adam, Coleridge, Cambridge'den iki bilim adamı üzerinde büyük bir etkiye sahipti.

Koloseliler'i Terk Etmek 2:8

Hort aynı zamanda Yunan felsefesinin de bir aşığıydı. Bay A. MacMillian'a yazdığı mektupta şunları söyledi: "(Yunanca) felsefeyi Hıristiyan vahiy almış olanlar için değersiz kılıyorsunuz. Bana, puslu bir şekilde de olsa, hiçbir şey bulamadığım ve vahiyde bir şey bulmak için çok şaşkın ve şaşkın olması gereken değerli gerçeklerle dolu görünüyor.

Ormanda Kaybolmak

Bazı durumlarda Hort ormanda dolaşıyor gibiydi. Diğerlerinde ise yalnızca “ormanda kaybolmuş” olarak tanımlanabilir. Örneğin, onun temel Mukaddes Kitap hakikatleri hakkındaki görüşlerini ele alalım.

Kişisel bir şeytanın varlığıyla ilgili olarak şunları yazdı:
"Bu dört çizgiden hemen önce gelen tartışma, doğal olarak, sonsuz cezalarla, yani şeytanın kişiliğiyle en yakından bağlantılı başka bir bilmeceye yol açar.' şu ya da bu şekilde, henüz hiç dinlenmemiş olan şüpheler konusunda kafa yorun. Kendi dilinizde çok dikkatlisiniz.

Şimdi eğer bir iblis varsa, o sadece Tanrı'nın bozuk ve lekeli bir suretini taşıyamaz, o tamamen kötü olmalı, adı kötü, her enerjisi ve kötü davranmalıdır. Kelâmın böyle bir mahiyetin faal olarak destekçisi olması ilâhî sıfatlara aykırı olmaz mı?

Rahip Hort da gerçek, sonsuz bir “cehennem” inancından uzaklaştı.

Sanırım Maurice'in bana yazdığı mektup, gelecekteki cezanın süresi hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımızı ve 'ebedi' kelimesinin, her zaman aşırı uzun süreli yok olma şeklindeki yalnızca maddi olandan çok daha yüksek bir anlama sahip olduğunu yeterince gösterdi. aklıma imkansız bir şeymiş gibi geliyor.󈮷

“Kesinlikle benim durumumda bu, hiçbir kişisel korkudan kaynaklanmaz, en tanrısız yaşarken, doktrini benimsediğimde bile, uzak bir geleceğin vizyonlarıyla kendimi asla korkutamadım.�.

Gerçek bir şeytan ve gerçek bir cehennem fikri Hort'un eğitimli zihninde yer bulamasa da, o, kurgusal Roma Katolik doktrininin "araf" olduğuna gerçekten inanıyordu. 1854'te Rahip John Ellerton'a yazdı. :
Maurice'in arafı sözlü olarak reddetmesinin üzücü olduğunu düşündüğünüzde size katılıyorum, ancak tartışmanın üç ana noktasında tamamen ve tereddütsüz bir şekilde onunla aynı fikirdeyim: (1) sonsuzluk süreden bağımsızdır (2) tövbe bu hayatla sınırlı değildir (3), sonuçta herkesin tövbe edip etmeyeceği açıklanmaz. İkincisinin modern inkarı, sanırım, adlandırılabilecek hemen hemen her şeyden daha çok teolojinin ruhsuzlaştırılmasıyla ilgiliydi.

Ayrıca genç bir öğrenciye danışmanlık yaparken şunları yazdı:

Ateşle olduğu gibi arınma fikri, bana Mukaddes Kitabın İlahi cezalar hakkında öğrettiklerinden ayrılamaz görünüyor ve gelecekteki durumu düzeltmek için doğrudan çok az şey söylense de, bana İlahi cezaların gelecekte olması inanılmaz görünüyor. bu saygı, bu görünür yaşam sona erdiğinde karakterlerini değiştirir.

Büyük ve önemli bir gerçeğe bir tür inancı canlı tuttuğu için, mahkum edilen doktrinin tamamen zararlı olmadığını düşünmeyi Maddeye aykırı bulmuyorum.
Böylece Dr. Hort'un görüşlerinin kesinlikle ortodoksluk tarafından engellenmediğini görüyoruz. Yine de onun asi yolları burada bitmiyor. Kendi yazılarının da gösterdiği gibi, Dr. Hort diğer bazı temel alanlarda yetersiz kaldı.

Ayrıca, Mesih'in tüm insanlığın günahları için kefaret eden ölümünü reddetmesi de vardı.
“Gerçek şu ki, her insan günahlarının tam cezasını kendi şahsında çekmeden Tanrı'nın adaletinin nasıl yerine getirilebileceğini anlamıyorum.�

Aslında Hort, İsa'nın kefaretinin öğretilerini sapkınlık olarak değerlendirdi!

“Kesinlikle hiçbir şey, Mesih'in günahlarımızı ve acılarımızı O'nun ölümüne taşımasının modern sınırlamasından daha fazla Kutsal Yazılara aykırı olamaz, ancak aslında bu, neredeyse evrensel bir sapkınlığın yalnızca bir yönüdür.�

Gerçek şu ki, Hort, Şeytan'ın, Mesih'in günahlar için ödemesini kabul etmeye Tanrı'dan daha layık olduğuna inanıyordu.

İtiraf etmeliyim ki, Şeytan'a ödenen fidye şeklindeki ilkel doktrinden hiç tiksinmediğim halde, buna tam olarak onay vermeye de hazır değilim. Ancak fidye doktrininin kesinlikle savunulabilir olduğu başka bir olası biçim göremiyorum, her şey Baba'ya ödenen bir fidye kavramından daha iyidir.

Dr. Hort ayrıca, “vaftiz rejenerasyonu” ile ilgili Roma Katolik öğretisinin “evanjelik” öğretisinden daha doğru olduğuna inanıyordu.

“…aynı zamanda, ‘Vaftizsel Yenilenme’'yi doktrinlerin en önemlisi olarak sürdürdüğümüzü belirten bir dilde …, saf ‘Romish’ görüşü bana daha yakın ve daha muhtemel görünüyor, Evanjelistlerden daha gerçek.�

Ayrıca, “Vaftizin bize Tanrı'nın çocukları, Mesih'in ve O'nun bedeninin üyeleri ve göksel krallığın mirasçıları olduğumuz konusunda güvence verdiğini belirtir.�

Aslında, Hort'un en büyük oğlu Arthur'a bebek vaftizinin kurtuluşu olduğuna dair güvence verirken gördüğümüz gibi, Hort'un vaftiz hakkındaki sapkın görüşü muhtemelen kendi oğluna ebedi ruhuna mal oldu:

“Sen sadece erkeklerin dünyasına doğmadın. Ayrıca Hristiyan bir ülkede Hristiyan ebeveynlerden doğdunuz. Henüz bir bebekken, Vaftizde O'nun Kilisesi'nin, Havariler'in zamanından bu yana durmadan yaşayan büyük İlahi Cemiyet'in bilinçsiz bir üyesi yapılarak Tanrı için iddia edildiniz. Kendinizi harika bir anlamda Mesih'in bir üyesi veya bir parçası olarak hissetmek için gözlerinizi cennetteki Baba'ya kaldırmanız öğretilen Hıristiyan etkileriyle çevriliydiniz; doğuştan hak, cennetin krallığında bir pay.�

Hort'un Sapık İnancı

Hort'un temel Mukaddes Kitap hakikatlerine ilişkin yeniden oluşturulmamış yanlış anlamalarının yanı sıra, onun tuhaf ve bazen de şarlatan kişisel inançları vardı.

Bunun bir örneği, 28 Nisan 1865 tarihli Rev. Westcott'a yazdığı bir mektupta belirttiği gibi, demokrasiye olan nefretidir:

“…Amerika hakkında kehanette bulunmaya cesaret edemem, ancak demokrasinin tüm biçimlerine karşı duyduğum derin nefreti yumuşatmak için henüz çok fazla bir şey gördüğümü söyleyemem.�

Aslında, Hort'un umudu, Amerikan İç Savaşı yıllarında Güney'in kazanacağıydı. Bu arzu, böyle bir zaferin, Amerika'nın İngiltere'nin dünya egemenliğine yönelik tehdidini ortadan kaldırmak için her iki ülkeyi de yok edeceği umuduyla desteklendi. Kendi sözleri, 1862 Eylül'ünde Rev. John Ellerton'a yazdığı bir mektupta bunu ele veriyor:

Amerika'dan çok İngiltere ve Avrupa'yı önemsiyorum, dünyadaki tüm zencilerden çok daha fazla! Ve en yüksek ahlakın bunu yapmamı gerektirdiğini iddia ediyorum. Yaklaşık otuz yıl önce Niebuhr bu amaçla şöyle yazmıştı: "İnsanlar aksini söylerse, Amerikan imparatorluğu tüm Avrupa uygarlığı için tehdit oluşturuyor ve er ya da geç biri ya da diğeri yok olacak." Her yıl, Sanırım, bu sözlerin tüm gerçekliğinin taze kanıtını getirdi. Amerikan doktrini (Avrupa'nın kurumlarıyla çeliştiği hissedilse de, Avrupa'nın kendisinden çok iyi yankılandı), insanın ilk zamanlardan şimdiye kadar acılı bir büyüme yoluyla öğrendiği hayati derecede değerli olan her şeyin kökünü yok eder ve yalnızca azaltma eğilimi gösterir. bizi goril durumuna. Amerikan imparatorluğu bana esas olarak Amerikan doktrininin bir somutlaşmışı gibi görünüyor, başlıca ilkesi kanunsuz güçtür. Elbette, eğer Babil ya da Roma haklı olarak lanetlenmişse, Amerikan Birliği'nin paramparça olmasını istemek ve kalbinin derinliklerinden dua etmek yanlış olamaz.

Köleliğin ne olduğunu ya da Olmsted'in Güney'deki beyaz toplum üzerinde yarattığı korkunç etkileri bir an için unutmuyorum ama zencilerin kendisinden çok beyazlar üzerindeki etkisinden dolayı ondan nefret ediyorum. Onlara eğitimin reddi iğrençtir, bununla ne kadar soylulaştırılabilecekleri açık değildir. Henüz her yerde olduğu gibi (yalnızca kölelikte değil), kendilerini kesinlikle yalnızca ölçülemeyecek kadar aşağı bir ırk, sadece insan ve artık değil, dinleri köpüklü ve duyusal, en yüksek erdemleri, iyi bir Newfoundland köpeğininkiler olarak göstermişlerdir.
Hort, politikacı ya da vaiz olsun, önde gelen Amerikalılara da saygı duymuyordu. Başkan Abraham Lincoln ile ilgili olarak şunları yazdı: “Onun herhangi bir özel erdem veya devlet adamlığı yeteneği gösterdiğini göremiyorum.� Büyük vaiz D.L. Moody onu şu şekilde etkiledi:

Dün öğleden sonra Gray ile Haymarket'te ‘Moody ve Sankey’'yi dinlemeye gittiğimi düşünün. Olduğum için çok mutluyum ama bir daha gitmeyi umursamıyorum. Müziğin kalitesiz olması dışında her şey beklediğim gibiydi ve tamamen Sankey olumlu bir izlenim bırakmadı. Moody'nin büyük bir samimiyeti, ciddiyeti ve sağduyusu vardı, çoğunlukla kısıtlama altında tuttuğu bazı Amerikan mizahıyla, ancak maddede oldukça geleneksel ve sıradan. En dikkat çekici şey cemaat, daha doğrusu dinleyiciler.�

Hort'un Amerika'ya karşı duyduğu hoşnutsuzluk, yalnızca yurtseverliğe atfedilemez, düşüncesinin komünizm dokunuşuyla lekelenmesine de atfedilebilir. Bu gerçekler, 1850 dolaylarında Rev. John Ellerton ile devam eden yazışmalarında ortaya çıkıyor:

“Buradaki üç ya da dört yılımı Komünizm konusunu incelemeye adamaya oldukça iyi karar verdim.�

“Kendim komünizme yaklaşmamın yalnızca saf siyaset bölgesi üzerinden olduğunu söyleyebilirim.�

“Sorumluluksuz olmak, ‘kardeşimiz’'nin koruyucusu olamamak,’ hayal edilebilecek en ağır lanet olurdu.�

Şüphesiz her insan, komşularının yararına kendisine verdiği her nimetin ve ‘yeteneğin (güç, servet, nüfuz, makam, doğum vb.) Allah'ın vekilharcıdır. �

Ayrıca Hort'un yakın arkadaşı Brooke Foss Westcott ve diğerleriyle birlikte ‘Hayalet Loncası’ adı verilen kuruluşta doğaüstü olaylara daldığından şüpheleniliyor (bunun hakkında daha fazla bilgi daha sonra).

"Westcott, Gorham, CB, Scott, Benson, Bradshaw, Luard, vb. ve hayaletlerin ve tüm doğaüstü görünümlerin ve etkilerin araştırılması için bir dernek kurdum, hepsi bu tür şeylerin gerçekten var olduğuna ve olması gerektiğine inanmaya hazırdı. Aldatmacalardan ve yalnızca öznel yanılgılardan ayırt edilmek için, adlarla doğrulanmış herhangi bir iyi hesap almaktan mutluluk duyacağız. Westcott bir soru takvimi hazırlıyor. Cope bize ‘Cock and Bull Club’ diyor, kendi geçici ismimiz ‘Hayalet Loncası’ �.

Öte yandan, Alpler'de sık sık tatil yaptığı bir oteli betimlemesinde gördüğümüz gibi, bilgili doktorun felsefeden daha fazla etkilenmiş olması da mümkündür:

“Pontresina, Hotel Krone sade ama çok temiz ve rahat … bira mükemmel.�

Herhangi bir insanın Mukaddes Kitaba aykırı ve Tanrı'ya karşı bu kadar çok inanca sahip olması şaşırtıcı bir şey değildir. Böyle bir adamın İncil'e inanan vaizler ve profesörler tarafından Kral James İncil'inden daha yüksek bir otorite noktasına yükseltilebilmesi şaşırtıcı! Dr. Hort gerçekten büyük bir Yunan bilginiydi, ancak büyük bir zeka, İncil'e inandıklarını bile iddia etmedikleri zaman, Mukaddes Kitap üzerinde bir otorite oluşturmaz! Albert Einstein çok zeki bir adamdı, ancak Kutsal Yazıları reddetti ve bu nedenle Kutsal Yazılar konusunda konuştuğu yerde yetkili olarak kabul edilmemelidir. Büyük bir zihne veya büyük bir yeteneğe sahip olmak, büyük bir manevi lider olmayı garanti etmez. Dr. Hort bir bilgindi, ancak onun bilgisi tek başına Mukaddes Kitap hakikatiyle ilgili teorilerini kabul etmek için bir neden değildir.

Günümüzün temel papazları bir evanjelistin hizmetine girdiyse ve bu müjdecinin Fenton John Anthony Hort'unkilerle paralel inançlara sahip olduğunu tespit ederse, papazın toplantıyı iptal edeceğine inanıyorum. Garip bir şekilde, bir papaz Dr. Hort hakkında bunun doğru olduğunu keşfettiğinde, onu “büyük bir Yunan alimi” olarak mazur görür ve Dr. İncil'in bir zamanlar sahip olduğu otorite koltuğu. Burada yine belirtmeliyim ki, papazın ilahiyat okulunda aldığı eğitim nedeniyle bunun çoğu zaman çocuksu bir inançla yapıldığını. İlahiyat fakültesi de gerçekten suçlu değil, çünkü Cizvitlerin İngiltere'yi yeniden Romalılaştırma kampanyasının etkisi altında yetiştirilen iki adamın otoritesini basitçe ve şüphe duymadan kabul ettiler. Wilkenson, Hort'un bu Roma Katolik güçlerinden etkilendiğini bildiriyor: "Dr. Hort, bize Simon'ın yazılarının Textus Receptus MSS ve İnciller sınıfını itibarsızlaştırma hareketinde büyük bir paya sahip olduğunu söylüyor.

Westcott ile ilgili sorunlar

Ne yazık ki, “new Bible” destekçileri için, Dr. Westcott'un referansları daha da fazla İncil karşıtı. Westcott, Yaratılış 1-3'ün tam anlamıyla alınması gerektiğine inanmıyordu. Ayrıca, “Musa” ve “David”'in, yalnızca sıradan insanlar onları gerçek olarak kabul ettiği için İsa Mesih'in adıyla anılan şiirsel karakterler olduğunu düşündü. Westcott şöyle diyor:

"Sanırım şimdi hiç kimse, örneğin Tekvin'in ilk üç bölümünün gerçek bir tarih verdiğine inanmıyor – Onları açık gözlerle okuyan birinin nasıl olduğunu düşünebildiğini asla anlayamadım – ama yine de ifşa ediyorlar bize bir İncil. Yani muhtemelen başka bir yerdedir. Popüler dilin fiziksel konularda kullanımına ilişkin üzücü kayıplar olmadan, yaşadığımız gibi edebi konularda popüler dilin kullanımına ilişkin bir imtihandan geçmiyor muyuz? Şimdi, insanca konuşmanın, Rab'bin ‘güneşin doğuşundan bahsetmesinin gerekli olduğunu düşünüyorsanız, ‘Musa’ ve ‘Davud’ isimlerini kullanması da daha az gerekli değildi. çağdaşlarının kullandığı gibi. Söz konusu kritik soru yoktu. (Şiir, bence Tarihten bin kat daha doğrudur, bu sadece kendime özel bir parantezdir.)” 120

Ayrıca, “David”'in kronolojik değil, manevi bir kişi olduğunu söyledi. 121

Tekvin'in ilk üç bölümünün alegorik olduğuna yıllardır liberaller ve modernistler inanmaktadır. Günümüz köktendincileri, bu modernistlerin inançlarının bu İncil eleştirmeninin kalbindeki beslenme kaynağı olduğunun farkındalar mı?

Westcott aynı zamanda Mucizelerle ilgili İncil açıklamasından da şüphe duyuyordu: “Asla bir mucize öyküsü okumam ama içgüdüsel olarak onun olanaksızlığını hisseder gibiyim ve anlatımda bir miktar kanıt keşfederim.” 122 Eğer büyük bir temel Günümüzün vaizi bu açıklamayı yapacak olsaydı, ona mürted denecekti, peki ya Westcott?

Westcott, İsa Mesih'in ikinci gelişinin fiziksel bir geliş değil, ruhsal bir geliş olduğuna inanıyordu: 'Hatırladığım kadarıyla, küçük kitabımda ‘Rab'bin gelişi’ olduğunu çok kısa bir şekilde söyledim. Tarihi İnanç üzerine. Kudüs'ün Düşüşü'nün, Rab'bin sözlerini ilk kez yerine getiren geliş olduğuna çok güçlü bir şekilde inanıyorum ve başka gelişler olduğu gibi, O'nun şimdi bize 'geleceğinden' şüphe duyamam.'8221 123

Westcott’s “Cennet”

Beklemek! Bu temel doktrin Piskopos Westcott tarafından reddedilen son doktrin değildir, çünkü Cennetin gerçek bir yer değil bir devlet olduğuna inanmıştır. Piskopos Westcott'tan yapılan aşağıdaki alıntılara dikkat edin: 'Şüphesiz Rehber'in dili korumasızdır, ancak bizi Mesih'in Varlığı'nı 'cennet bir yer değil, bir devlettir' yer ile ilişkilendirme hatasından kurtarır. '” 124

“Ancak görünmeyen hayatın en büyük parçasıdır. Cennet şimdi sadece bebekliğimizde ve düşünce, hatırlama, özlem için hızlı, sessiz duraklamalarla çevremizde yatıyor, biz sadece o ilahi atmosferin etkisini taze tutamayız, onu daha alışkanlıkla soluyabiliriz.

“Sabırlı, kararlı, sadık, birleşik bir çabayla, dünyamızın ihtişamını, burada etrafımızdaki cenneti bulmayı umabiliriz.” 126.

Westcott’s “Newmanism”

Westcott, değişiklik yaparken yanında 150 Church of England din adamını da götüren Roma Katolik firari John Newman'a derinden bağlıydı. Onun müritlerinden Roma'da fiziksel değişiklik yapmayanlar, ruhani değişikliği Romanizm'de yaptılar, ancak Westcott gibi pek çok kişi bunu asla kabul etmedi.

Westcott, 1852'de müstakbel eşine yazdığı mektupta şunları yazdı: “Bugün yine ‘Tracts for the Times’ ve Dr. Newman'a başladım. Bana zarar vereceğini söyleme. En azından bugün yapacak, bana iyilik yaptı ve sen burada olsaydın, onun ciddi sözlerini bana okumanı istemeliydim. Satın alma işlemim zaten bana fazlasıyla geri ödeme yaptı. Sanırım Noel arkadaşlarımdan biri için bir cilt seçeceğim.” 127

Bu Newman Roma'ya kaçtıktan sonra yazıldı!

Wilkenson, Newman'ın öğretisinin birçok kişinin zihninde Mukaddes Kitaba karşı tutumunu değiştirdiğini, ses ve kalemle ekliyor. Stanley bize, Newman'ın ve hareketin liderlerinin etkisi altında olduğu Alman teolojisinin alegorizasyonunun, Origen'in alegorize etme yöntemi olduğunu gösteriyor. Newman, Tanrı'nın İncil'in öğretileri öğretmesini asla amaçlamadığını iddia etti.

Westcott, Denemeler ve İncelemeler'e yönelik eleştirilere de içerledi. Westcott, Manchester Piskoposu'nun bu sapkın makalelerin mürted yazarlarıyla alay ettiğini duyduktan sonra, "Ancak Denemeler ve İncelemeler hakkındaki dili, öfkemi ifadenin ötesinde uyandırdı."

Bunlar, Yetkili Versiyonun Yunanca Metninde Hıristiyan inancının yok edilmesinden büyük ölçüde sorumlu olan bir adamın kanaatleridir. Bay Westcott'u mevcut herhangi bir temel vaiz veya eğitimcinin yanına koyarsanız, modernist, liberal ve sapkın olarak yargılanır. Olağanüstü Yunanca yeteneğine rağmen, onun inancına sahip bir adam Amerika'daki herhangi bir gerçek Hıristiyan kolejinin kampüsünde hoş karşılanmaz. Bu bir abartı değil, kötü niyetli de değil. Günümüzün Hıristiyan kolejleri çok yüksek standartlara sahiptir ve belirli bir konuyu öğretme yeteneği ne kadar büyük olursa olsun, böyle bir irtidat inancına sahip bir adamla yetinmeyecektir.

Şaşırtıcı Savunma

Günümüzün temel vaizlerinin ve eğitimcilerinin kanaatlerine tamamen aykırı şeylere inanan bir adamın, onlar tarafından yüceltilip savunulabilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Tabii ki, bunun temel olarak temel kardeşlerimizin Dr. Westcott veya Dr. Hort'un gerçekten inandıkları ve öğrettikleri hakkında çok az şey bilmeleri nedeniyle yapıldığına inanıyorum.

Westcott'un Sosyalizmi

Bu, adam Brooke Foss Westcott'u tam olarak tanımlamıyor. Dindar bir sosyalist ve postmilenyalistti. Sosyalizm ve postmilenyalizm el ele gider. Postmilenyalizm, Mesih'in yardımı olmadan, Mesih'in bin yıllık saltanatını kendimiz getireceğimiz inancıdır. Sosyalizm genellikle bu bin yıllık barış saltanatını kurmanın aracıdır.

Bir postmilenyalist, dünyayı kendi barış fikrine yaklaştıran herhangi bir büyük olayda, Mesih'in ruhsal bir "gelişini" görecektir. Ayrıca, burada bir "cennete" ulaşılabileceğine neden inandığını anlamak da kolaydır, örneğin Westcott'un şu ifadesinde: "Sabırlı, kararlı, sadık, birleşik bir çabayla cenneti bulmayı makul bir şekilde umabiliriz. bizi burada, dünyevi hayatımızın görkemi.”

Bunlar Westcott'un göğsünde yanan sosyalist ışığın sadece iki küçük parıltısı. Tüm kanıtlar mevcut olsaydı, bu gerçekten zayıf bir dava olurdu. Onlar değil!

Dr. Westcott'un “pasifist” doğası, hayatının erken dönemlerinde kendini gösterir. Okula giderken 'utangaç, gergin, düşünceli bir çocuk' olarak biliniyordu. Hobileri şunlardı: "Boş zamanlarını esas olarak eskiz yapmak, eğrelti otları, kelebekler ve güveler koleksiyonlarını düzenlemek ve doğa tarihi ya da şiir kitapları okumakla geçirirdi."

Erken dönemde sosyal reforma ilgi duymaya başladı. O, okulu hakkında çok az öğrencinin konuştuğu şeyler hakkında konuşmasıyla tanınırdı.

Oğlu Arthur onu şu sözlerle tanımlar: "Bir çocuk olarak babam Çartist harekete büyük ilgi duydu ve kitlelerin acılarının popüler sunumunun onun genç hayal gücü üzerinde yarattığı etki asla kaybolmadı. Günlüğü, çeşitli heyecan verici sahnelerde bulunmak ve özellikle 'büyük ajitatör'ün, muhtemelen Feargus O'8217Connor'ın kendisinin hitabetini dinlemek için yemeklerini nasıl terk ettiğini gösteriyor. Daha sonraki yıllarda sık sık, her türlü adaletsizlik ve baskıya karşı yoğun nefretini canlı tutmaya yarayan bu ilk izlenimlerden bahsederdi. Daha sonra babasının balık avlama gezilerini onaylamadı, çünkü sempatileri tamamen balıktan yanaydı. Bir keresinde, o zamanlar küçük bir çocukken, bir balık sepeti taşıyordu, babası içine canlı bir balık koydu ve daha sonraki yaşamında, o balığın mücadelesini sırtında hala hissedeceğini ilan etti. �

(Çartist hareket, 1838-1848 yılları arasında İngiltere'de bir sosyal reform kampanyasıydı.)

Bu paragraf, Westcott'u hayatının geri kalanında tanımlayabilecek mizacını ortaya koyuyor:

Fransız Devrimi'nden bahsederken kendisinin de belirttiği gibi, ne pahasına olursa olsun her zaman herhangi bir sosyal reformdan yana olmuştur: "Fransız Devrimi büyük bir ilgi konusu olmuştur. Cumhuriyetçilere karşı güçlü bir sempati duyduğumu itiraf ediyorum. Liderleri en azından büyük bir gayret ve samimiyetle ayırt edildi. Adını bildiğinizi sandığım Lamartine hayranlığımı kazanıyor.

Westcott'un Şiirsel Etkileri

Westcott her zaman bir şiir aşığıydı ve mesajından derinden etkilendi. Bu, Alphonse de Lamartine'e olan hayranlığını açıklar. Lamartine, yazıları Fransız halkını devrime yönlendirmeye yardımcı olan bir Fransız şairdi. İronik olarak, ama eminim ki tesadüf değil, Lamartine Cizvitler altında eğitim görmüştü.
Bir şairin kaleminin güçlü bir silah olmadığını düşünen bir aptal!

Westcott'un romantik tavrı, "Şiir, bence, tarihten bin kat daha gerçektir." ifadesini neden kullandığını açıklıyor.

Aynı zamanda şair Keble'ın incelikli Romanlaştırma etkisine karşı duyarlılığını da açıklar. Westcott'un şiire düşkünlüğü ve Keble'ın şiirine alışılmadık bir düşkünlüğü vardı. Yazılarında hiçbir şairden Keble kadar sık ​​bahsedilmez.

Westcott, Keble hakkında şöyle yazıyor: "Ama bütün hafta boyunca benim için büyük bir zevk olan biraz Keble okumak niyetindeyim ve belki de bu şimdi seni tüm karanlık, karanlık, karanlık kasvetimle doldurmaktan daha iyi olur."

Görünüşe göre Keble'ın şiiri Westcott'a İngiltere Kilisesi'nin bir değişiklik yapması gerektiğini görmesi için ilham vermiş.

O gün için Keble okuyorum ve ilahiyi özellikle daha önce fark ettiğimi hatırlamasam da, şimdi bana en güzellerinden biri gibi geliyor ve özellikle de size sık sık anlatılan duygular için geçerli mi: o genel Çevremizdeki şeylere baktığımızda ve yakında Kilisemiz ve ülkemiz üzerinde patlaması gereken sonuçları hayal etmeye çalıştığımızda hissettiğimiz üzüntü ve umutsuzluk.

Westcott, duygularını ifade etmek için Keble'dan alıntı yapacak zaman buldu.

“Bunlara uzun ve iyi bakarlar, Dua ve imanla görüşünüzü arındırırsınız, Ve bileceksiniz, hangi gizli büyü onları diri ölümlerinde korur.”

“Keble’s'nin ilahisi çok ama çok şey içeriyor. Şimdi tekrar tekrar okudunuz, eminim ve anlamışsınızdır.�

Westcott'un Romanizmi

Keble'ın Westcott'ta Hıristiyanlığın ezeli düşmanı Roma'ya karşı pasif bir tavır oluşturduğu, Popery'yi kınayan bir vaazına verdiği tepkiden bellidir: "Bay Oldham'ın toplantılarına gelince, onların eğilimlerinin iyi olmadığını düşünüyorum. ve hiçbir şey onları tartışma aracı yapmak kadar kötü olamaz. Keble'ın, ‘Ve anne babasının yüreğini arzulamaz,’ vb. ayetleri ne kadar zarif ve güzel bir dizedir. Acı ve kötü hisler içinde tüm acıma duygumuzu yitirmiş görünüyoruz. Roma'ya karşı olan kolumuz, dünyevi aklın gösterisi değil, en derin yüreğimizin çabası olan sözler değil, dua olması gerekmez mi?

Westcott'un sürekli olarak Roma yanlısı etkilere maruz kalması, farkında olmasa bile, onun düşüncesi için bir model oluşturdu. Westcott, yazıları daha açık bir şekilde Popish hale geldiğinden Keble'ı terk etmeyi bile reddetti.

“Keble son zamanlarda, "Kilise adamlarının tutumu" konulu bir önsözde olduğu gibi, korkarım birçoklarını gücendireceğinden bazı vaazlar yayınladı. Bir dereceye kadar ona sempati duyabilirim.�

Westcott'un 'adaletsizlik ve baskı' olarak nitelendirdiği şeylere duyduğu nefreti ve Keble'ın programlama şiirine boyun eğmesini hatırladığımızda, başka bir Roma yanlısı konuşmacı olan Maurice'i dinledikten sonra onu gerçekten İncil'deki bir duruştan uzaklaştığını görüyoruz.

Görünüşte harika bir samimiyet ve adaletle yazılmış ve tüm tartışmalı acılıklardan arınmış bir gelişme önsözüyle Maurice'in yeni derslerine bakın. Kilisemizin tehlikesinin Romanizmden değil ateizmden kaynaklandığını sık sık yazdığım ve söylediğim bir yorum yapıyor. Ne kadar çarpıcı bir tablo, Newman'dan Roma Kilisesi'nin –, kamuoyu nezdinde hor görülen, reddedilen, zulme uğrayan bu yönüyle ilgili alıntılar yapmasıdır.

Bu sürekli Romanlaştırıcı etkiler barajı, Westcott'un birçok Roma Katolik uygulamasını düşüncesine dahil etmesine neden oldu.

Şubat 1849'da Romancıların en sevdiği iki konuyu araştırmaya karar verdi: “Inspiration — Apostolik Ardıl. Bütün bu konuları, sadece hakikati arayarak, sade bir samimiyetle sorabilir miyim!?�

İlk çalışmanın sonucu, Westcott'un İncil'in kesinlikle doğru olduğuna inanmasına yol açtı, ancak onu yanılmaz olarak adlandırmayı reddetti.

“Sevgili Hort – Hem notunuzu gördüğüme hem de Lightfoot’s’s –'in bu kadar açık konuşma fırsatına sahip olduğumuza sevindim. Çünkü ben de inançlarımın önünde yanılmazlığı öne sürmekten vazgeçmeliyim. Sahip olduğum tek şey, öğrendikçe yeni şüphelerin kendi cehaletimden geldiğine daha çok ikna olduğum ve şu anda varsayımı mutlak gerçeğin lehinde bulduğumdur. Kutsal Yazıların yanılmazlığı – ezici.�

İyi piskoposumuz, Kutsal Yazıların “yanılmaz” olduğu inancını yitirdi. Roma Katolik öğretisinin “Apostolik Veraset” konusundaki çalışmasının sonucu bize asla söylenmedi.

Westcott'un İkonizmi
Westcott'un da heykellere karşı bir yakınlığı vardı, çünkü onun şiirsel ruhu, gördüklerinin çoğunu okuyabilme yeteneğine sahipti.

Peterborough'daki Katedral binalarımız heykeltıraşlık açısından zengin olmaktan çok uzaktır, ancak elimizdeki eserler arasında bana her zaman en derin ilgiyi çeken iki tane var. Biri, 1308'de Godfrey of Croyland tarafından yaptırılan giriş kapısındaki bir nişi kaplayan bir Benediktin keşişinin heykeli, diğeri ise, bir zamanlar mezarını örten levha üzerine oyulmuş, oldukça eski tarihli bilinmeyen bir başrahip heykeli. şimdi koronun güney koridorunda yatıyor. Karakter ve önem bakımından oldukça farklıdırlar. Flaxman'ın heykel derslerinin bir örneği olarak aldığı keşiş heykeli, ortaçağ figürlerinin en soylularından biridir. Başrahip tasvirinin hiçbir sanatsal değeri yoktur. Ama her ikisi de yaşamdan yapılan çalışmalardır ve birlikte bana İngiltere'deki erken dönem manastırcılığın yaşamsal gücünü çok canlı bir şekilde getiriyor gibi görünüyorlar.

Cizvit planı, Protestanların zihinlerine Roma'nın yollarını tanıtmak ve onları “Yüksek Kilise” atmosferine alıştırmaktır. Ardından, yavaş yavaş bu Roma fikirlerinin ibadet hizmetiyle iç içe geçmesine izin verin. Dr. Wylie planı uygun bir şekilde açıklıyor:

Yedekler doktrininin ele alındığı “Tract 90, Cizvit kökenli güçlü izler taşıyor. Puseyite hareketindeki liderlere verilen tüm gizli talimatları, onlara öngörülen zihinsel çekinceleri bilseydik, pekâlâ şaşırabiliriz. ‘Yumuşak gidin,’ büyük Roothan'ın onlara söylediklerini duyduğumuzu düşünüyoruz. ‘Sevgili oğlumuz, dava adamı Piskopos Autun, “surtout, pas trop de zele”'in mottosunu hatırlayın (her şeyden önce, fazla hevesli olmayın). Yavaş yavaş kilisenin otoritesini ortaya çıkarın. Onu Mukaddes Kitabınkine eşit kılmayı başarabilirsen, çok şey yapmışsın demektir. Rab'bin masasını, yerden birkaç santim yüksekte bulunan bir sunak olarak değiştirin, ayin yerini okurken yavaş yavaş ona dönün, üzerindeki ışıklı inceltmeler insanlara vitrayın erdemlerini öğretin ve kendilerini hissetmelerini sağlayın. Gotik bazilikaların majesteleri. Önce vaftiz yenilenmesiyle başlayan dogmaları, ardından törenleri ve ayinleri, kefaret ve günah çıkarma olarak ve son olarak Bakire ve azizlerin görüntülerini tanıtın.’.�

Bu eğilim, Piskopos Westcott'un şüphe etmeyen zihninde oldukça belirgindi. Vaftizin kesinlikle gerekli olduğunu söylemiyorum, ancak Kutsal Kitap'ın sözlerinden bir istisna göremiyorum, ancak vaftizden şartlı olarak manevi bir yaşamın başlaması fikrine itiraz etmeye hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Ahlaki bir yaşamın doğumdan itibaren başladığını inkar etmemiz gerektiği gibi.

“Sevgili Bay Perrott– Somersham'daki şatodaki pencereler için aklımda bir plan çizmiştim, bunu yapmaktan memnuniyet duyacaktım, ama şimdi, bildiğiniz gibi, cemaatle olan bağlantım pratikte durduruldu ve birkaç hafta içinde resmen sona erecek. Benim dileğim, Bakire'nin karşısında Vaftizci Yahya figürüne sahip olmak, Eski Dini temsil etmek ve işi Bay Mason'ın penceresini yapan Heaton ve Butler'a yaptırmaktı.

Westcott’s Araf

Bu Romanist eğilimler sonunda Westcott'u “ölüler için dualar” uygulamasına izin vermeye yöneltti. 1900 yılının Ağustos ayında bir rahibine, bir Anglikan kilisesine girme yolunu bulan bu Roma Katolik uygulamasıyla ilgili olarak, şunları söyledi: 8220 Büyük bilgi ve deneyime sahip diğer bazı piskoposlarla yaptığım konferansta, kilisemizin ölüler için dualar konusundaki tutumunu çok dikkatli bir şekilde değerlendirdim. Oybirliğiyle, şu anda olduğu gibi, kamu hizmetlerimizde tüm kilise dışında ölüler için dua etmemizin yasak olduğu konusunda hemfikirdik. Şahsi ibadetlere herhangi bir kısıtlama getirilmez.� (Vurgu onun.)

Piskoposun "kamu hizmetinde" ölüler için dua edilmesini tavsiye etmediğini, ancak "özel ibadetlerde" uygulamayı caydırmaya bile çalışmadığına dikkat edin! Westcott ve Hort Greek Text'e de aynı şekilde cevap veriyor musunuz? Mukaddes Kitaba inanan kardeşlerimizden birinin meseleyi, 'Pekala, burada ayinlerimizde ölüler için dua edemeyiz, ancak bunu özel adanmalarınızda yapmak istiyorsanız, sorun değil. ’ ASLA! Et tarafından lekelenen giysiden nefret edeceğiz. Roma öğretisine sadakat konusunda, inançları Jerome'unkine rakip olacak bir adam tarafından Yunanca Metnin tarafsız bir şekilde tercüme edilmesini mi bekleyeceğiz? atmıyorum!

Ancak sadece cennet ve cehennem olsaydı, ölüler için dualara izin vermek boşuna olurdu. Cennetteki “ölü”lerin duaya ihtiyacı olmayacaktı ve cehennemdeki “ölü”lerin ümidi olmayacaktı.

Benjamin Wilkenson, John 14:2'nin Gözden Geçirilmiş Versiyon çevirisi hakkında yorum yaparken Westcott'un Romanizm zincirindeki eksik halkayı sağlıyor:

Kral James: “Babamın evinde birçok konak var.”

Revize: “Babamın evinde çok sayıda ikamet yeri var.” (marj)
Açıklayıcı'dan yapılan aşağıdaki alıntıda, yazar, Gözden Geçirilmiş'in marjinal okumasıyla, Dr. Westcott ve Komite'nin nihai bir gelecek durumuna değil, gelecekteki son durumdan önceki ara istasyonlara atıfta bulunduğuna dikkat çekiyor. .

“Dr. Westcott, St. John's Gospel'in Yorumu'nda kelimelerin aşağıdaki açıklamasını verir. Babamın evinde birçok konak vardır. Render, dinlenme yeri olan Vulgate konaklarından ve özellikle yolcuların ferahlık bulduğu harika bir yol üzerindeki istasyonlardan geliyor. Buradaki Yunanca kelimenin gerçek anlamı bu gibi görünüyor, böylece karşıtlık ve ilerleme kavramları bu gelecek vizyonunda birleşiyor.

“‘Otuz yıldır,’ dedi Dr. Samuel Cox, 1886'da, "Daha büyük umut denilen şeyi iyi ve kötü raporlarla vaaz ediyorum.

Daha büyük umut, bu yaşamdan sonra bir deneme süresi anlamına geliyordu, ölümden sonra ateşle veya başka bir şekilde, tüm insanlara başka bir kurtuluş fırsatı sağlayacak şekilde arınma zamanı. Dr. Cox, diğerleri gibi, Gözden Geçirilmiş Versiyondaki değişikliklerin bu doktrini sürdürmesinden memnundur. ‘Yeni versiyon elimizde olsaydı, iddiada özel bir ağırlık hissetmezdim’ dedi. Her ikisi de Gözden Geçiren Doktorlar Westcott ve Hort, bu daha büyük umuda inanıyorlardı.'(Bu Roma Katolik çevirisi NASV'de de yer almaktadır).146

Dr. Westcott'un sahip olduğu Romanist idealler düşünüldüğünde, yakın arkadaşı ve yoldaşı Dr. Hort'un onu tüm insanlar arasında Roma Katolik ilticacı John Newman ile karşılaştırması şaşırtıcı değildir! Westcott'un Peterborough'a gitmesinin kilisede Newman'dan gelen hareketten daha az göze çarpan ama daha az güçlü olmayan büyük bir hareketin başlangıcı olacağına dair belirsiz bir duyguya direnmek zor.

Westcott'un yüzyılın ortalarında Cizvitlerden ilham alan Oxford Hareketi, “the Oxford Revival!” “The Oxford Revival olarak adlandırması da şaşırtıcı değil, kurumsal yaşam duygusunu yeniden canlandırdı. Ancak Evanjelik hareket, insan ilgisinin yalnızca bir kısmına dokundu.

Westcott'un Marifeti

Bir başka Roma Katolik doktrini, Meryem'in hayranlığıdır. Burada da Dr. Westcott, nişanlısı Sarah Louisa Whittard'a yazdığı bir mektupta belirttiği gibi, Roma Katolik Kilisesi'ni hayal kırıklığına uğratmadı.

“Manastırdan çıktıktan sonra, komşu bir tepenin zirvesinde keşfettiğimiz küçük bir hitabete doğru rotamızı şekillendirdik … Neyse ki kapıyı açık bulduk.Çok küçük, diz çökmüş bir yeri var ve bir perdenin arkasında yaşam boyutunda bir ‘Pieta’ vardı (yani, bir Bakire ve ölü İsa) … Yalnız olsaydım, orada saatlerce diz çökebilirdim. .�

Bu durum, oğlu Arthur tarafından Westcott'un “Sistine Madonna:” tablosuna tepkisini anlatırken de belirtilir.

“Beklediğimden daha küçük ve renklendirme daha az zengin ama anlatım olarak mükemmel. Bakirenin yüzü anlatılamayacak kadar güzel. Dudağım, basitçe hissetmenin yoğunluğuyla titrer gibi görünene kadar baktım, çünkü ilahi olanın önünde küçülen insanlığın sevincinden mi yoksa umudundan mı olduğunu söylemek imkansız olurdu, yoksa bilinçli mülkiyeti ile şişerdi. Rabbin annesinin sahip olabileceği gibi derin, yoğun bir duygunun olması yeterlidir.

Westcott'un İsa'nın annesine duyduğu hayranlığın yoğunluğu, Arthur'un açıkladığı gibi nişanlısının adını “Mary” olarak değiştirme arzusuyla en iyi şekilde ortaya çıkar: “Adı Sarah Louisa Whittard olan annem, en büyük olandı. üç kız kardeşten. Daha sonra babamın isteği üzerine teyidinde ayrıca Meryem adını aldı.�.

Yukarıdaki örnekler, Dr. Westcott'un güçlü Roma Katolik eğilimlerini göstermektedir. Tekrar söylemeliyim ki, bugün bir adam az önce incelediğimiz inançlarla yaşasaydı, adı Piskopos Wescott, Hort, Schuler ya da başka herhangi biri olsun, Amerika'nın herhangi bir yerinde temel bir minberde hoş karşılanacağına inanmadığımı söylemeliyim.

Westcott'un Ortak Yaşamı

Piskopos Westcott'un Yirminci Yüzyıl destekçilerinden çok azı onun kalbinin gerçek düşüncelerini ve niyetlerini biliyor. Yapsalardı, onun ortak yaşamın bir savunucusu olduğunu bilirlerdi! Bırakın kayıt kendisi için konuşsun.

Oğlu Arthur, Brooke Foss Westcott'un Hayatı ve Mektupları adlı kitabında şunları söyledi:

Harrow'daki ikametgahının sonraki yıllarında (yaklaşık 1868) babam bir ‘Koenobium' fikriyle çok doluydu. .’) Her türlü lüks onun için iğrençti ve toplumun tüm sınıfları arasında abartılı teşhiri ve müsrifçe keyfine düşkünlüğü teşvik etme eğilimini endişeyle izledi. Kendi aşırı basitliği, tüm arkadaşları tarafından iyi bilinir. Basit yaşamın sergilenmesi için bireye değil aileye baktı. Bu konudaki görüşleri, onları incelemeyi önemseyen herkesin erişimine açıktır. Ben sadece onun bu konuda çok ciddi olduğunu ve bunun ilerletilmesi için elinden gelen her şeyi yapmadığını hissettiğini kayda geçirmek istiyorum.

Coenobium fikri üzerine, Piskopos Westcott'un sosyalizmi, bir Coenobium'un ne olduğuna dair kendi tanımından gördüğümüz gibi, komünizme çok yakındı.

Öncelikle, ortak yaşam, çalışma, bağlılık ilkeleriyle birbirine bağlı, gönüllü işbirliği sırasında merkezi kontrole tabi olan ve belirli yükümlülüklerle birleştirilen bir aile birliğinden oluşacaktır. Böyle bir kurumsal yaşam, en iyi, ortak mülk olmasa da ortak bir gelir ve örgütlü bir hükümet, ancak kardeşlik duygusu ve sempati gücü ile salon, okullar ve şapel ile kolej birliği koşulları altında gerçekleştirilebilirdi. büyük ölçüde bunlar tarafından geliştirilecek olsa da, genel amaçların ilerletilmesinde ne zaman ve hangi biçimde birleşim mümkün olursa olsun, güçlü kalacaktır. Gerçekten de, toplum kitlesinden tam bir tecrit, kurumun amaçlarını bozardı. Bu nesneler lüksün fethi, entelektüel emeğin disipline edilmesi, hayatın her parçasının dini uygulamalarla kutsanması, üç katlı bir yükümlülükle ifade edilir: yoksulluk yükümlülüğü, çalışma yükümlülüğü ve kendini adama yükümlülüğü. .� (Benimki vurgula.)

Saygıdeğer profesör, yüz yıl sonraki üniversite öğrencilerinin hayalini gerçeğe dönüştürmekten çok mutlu olacaklarının farkında değildi!

Arthur, Coenobium'un kuruluşunu çok korku ve titreyerek izledi. Gelecekteki gerçekliğinden oldukça sık emin oldular.

Coenobium'la ilgili kendi anılarım çok canlıdır. Biz çocuklar ne zaman açgözlülük ya da bencillik belirtileri göstersek, Coenobium'da böyle şeylerin duyulmamış olacağından emindik. Orada açgözlü, arzu edilen pudinglerden ikinci porsiyon almayacaktı. Et seçimine izin verilmemeli, bizim için en iyi olduğuna karar verilenleri almakla sınırlandırılmalıdır. Coenobium'un kuruluşunu, pratik politikanın sınırları içinde olup olmadığından pek emin olamadan, karamsar bir endişeyle izledik. Ben de bunun gerçekten geleceğine ve Bensonlar (belki) ve Hortlar ve diğer birkaç aileyle birlikte kendimizi bir topluluk hayatında yaşarken bulacağımıza inanmaya meyilliydim. Küçük bir erkek kardeşe, Coenobium'un yakın gelecekte bir olay olduğuna ve bunun için Northamptonshire'da bir yerin seçildiğine beni ikna eden bazı konuşmalara kulak misafiri olduğum konusunda güvendiğimi hatırlıyorum, hatta haritada Peterborough'u işaret ettim.

Eski kolej arkadaşı Dr. EW Benson'a 24 Kasım 1868 tarihli bir mektupta, Dr. Westcott, Coenobium'un henüz kurulmamış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiriyor ve konuyu takip etseydi daha iyisini yapıp yapmayacağını merak ediyor. daha öte.

“Sevgili Benson– ne yazık ki! Coenobium hakkında tek kelime etmemem gerektiğini çok derinden hissediyorum. İnsan hayatın işlerine karışmış gibi görünüyor. İş, verecek taze bir hayatı olanlar için olmalıdır. Yine de bazen, dinlemiş olsaydım belirginleşebilecek olan bir şeyi söylemek konusunda inançsız olduğumu düşünüyorum.

İki yıl sonra, 21 Mart 1870 tarihli Benson'a yazdığı başka bir mektupta açıkladığı gibi, “Çağdaş” başlıklı bir dergideki makaleler aracılığıyla bu fikri hâlâ savunuyordu:

“…Coenobium hakkındaki makale, sanırım, ‘Contemporary’'nin bir sonraki sayısında çıkacak. Onu size, Lightfoot ve Wordsworth'e eleştiri için göndermek benim için bir imtihandı. Bütün olarak kendim için girişimde bulunmanın ve hissettiklerimi basitçe söylemenin en iyisi olduğunu düşündüm. Fikirden bir şey çıkacaksa, çeşitli şekillerde ele alınacaktır ve eksiklikten bile bir şey elde edilir. Sınıfların gerçek uzlaştırılması konusunda, umarım anlaşılır olan birkaç söz söyledim.

Genç Arthur'un 1868'de, iki yıl sonra (1870) Peterborough'da böyle bir Coenobium'un kurulmasına ilişkin naif, kulağa hoş gelen tahmini, neredeyse kehanet gibi görünüyordu. 1868 yılının Aralık ayında, Dr. Westcott, Peterborough Piskoposluğunda İnceleme Papazı oldu! Harekete geçmeden hemen önce Benson'a, “The Coenobium en az bir adım daha yaklaşıyor� yazdı.

Arthur'un korkuları biraz gerçekleşmiş gibiydi.

'Peterborough'a taşınmak, babamın adına büyük bir inanç girişimiydi. Eğitmesi gereken geniş bir ailesi vardı, ama yine de bir Harrow ev ustasının karşılaştırmalı zenginliğini, yoksul bir Bölüm'deki bir kanonyaya bağlı güvencesiz gelirle takas etti. Yaşam tarzımız, katı sadeliğiyle zaten Coenobium fikrine uyarlanmıştı, bu yüzden ortadan kaldırılabilecek tek lüks kahvaltıda etti, ancak pazar ikramı olarak kaldı.�
Böylece Dr. Westcott'un takipçileri tarafından çok fazla tanıtılmayan, ancak yine de orada olan bir yanını görüyoruz. Yetkili Versiyonun değiştirilmesini, Romalılaştırılmış bir İngiltere Kilisesi'ni ve Coenobium kolejinin kurulmasını görme arzusuna ek olarak, bir başka büyük itici gücü, savaşın kaldırılması vardı.

Westcott'un Barış Hareketi

Hiçbir gerçek Hristiyan savaşı sevmez. Mukaddes Kitaba inanan biri, milenyum öncesi görüşü benimser ve savaşın insanlığın günahkar doğasından kaynaklandığını anlar – Yakup 4:1. Bunların hepsinin Mesih'in dönüşünde değişeceğini anlıyor – Filipililer 3:21.

Postmilenyal bakış açısını seçen bir İncil reddedicisi, insanlığın kötü olduğuna inanmasına izin veremez. İnsanın temelde iyi olduğunu göstermenin bir yolunu bulmalıdır. Bütün erkekler onun gözünde kardeş olmalıdır. “Kardeşler”'in doğal olarak barış için çalışacağını varsayıyor.

Post-millenyal bir sosyalist olan Westcott, “barış'ı kurma konusunda insanın “kardeşliği” hakkında şunları söyledi.

“Hıristiyanlık, Söz'ün insan olduğu temel gerçeğine dayanır. Bu gerçek, sadece insanların kardeşliğini değil, aynı zamanda milletlerin kardeşliğini de tarih için göstermiştir ki, milletler ilahi öğüdün yerine getirilmesinde bir unsurdur ve bununla insanlığın tayin edilmiş amacına doğru ilerlemektedir.

Bu “kardeşler”, “yeryüzünde barışı tesis etmek için ne yapmalıdır?” meditasyon, hakemlik ve (nihayetinde) silahsızlanma – ve en azından sessizce onlar için çalışın.160

“Mümkün olan her şekilde, silahların eşzamanlı olarak azaltılmasını sağlamak için eylemi birleştirin.�

Cambridge profesörü bir kez daha zamanının ilerisinde. 'Silahsızlanma' yirmi yıldır liberal, komünist yanlısı üniversite öğrencilerinin çığlığı olmuştur. 1960'ların “barış” hareketinin dünya barışı konusunda tıpatıp aynı felsefeye sahip bir “bakan” tarafından yönetilmesi ne tuhaf!

Westcott, silahsızlanma kotalarına ilişkin uluslararası politikaya karar vermek için “Hıristiyan toplumu”'den oluşan bir “tahkim kurulu” istedi. İlk önce İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu fikre boyun eğdiğini, o zaman dünyanın geri kalanının da takip etmek zorunda kalacağını varsayarak tasavvur etti.

"Birleşik Devletler ve İngiltere, ortak dilleri ve ortak kökenleri ile zaten birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlıdırlar ki, aralarında savaş – bir iç savaş – fikrini dışlayacak bir Tahkim Antlaşması, ölçülebilir bir mesafe içinde görünmektedir. Genel tahkim ilkesi iki büyük ulus tarafından bir kez benimsendiğinde, örneğin takip edilmesinden başka bir şey olamaz ve sonunda, vizyon ne kadar uzak görünse de, silahsızlanma, bir anlaşmanın kabul edilmesinin doğal bir sonucu olacaktır. ulusal anlaşmazlıkları çözmenin rasyonel ve yasal yöntemi.�
Westcott, dünya barışının bir “Ekümenik Hareket” değerinde olacağını bile hissetti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya arasında önerilen Daimi Tahkim Antlaşmasına, maddi bir refah standardının kabulünden kaynaklanan bencil rekabet ruhunun aşırı sonucu olarak savaşın önemine, aynı kökten diğer konulara değinildi. Roma ve Yunan Kiliseleri adına hareketle işbirliği aramanın arzu edilirliği — ancak acil eylemi, üzerinde tam bir anlaşmanın olduğu tek bir noktayla sınırlamak en iyisi gibi görünüyordu.�.

“dünya barışının” son derece önemli olduğunu varsaydı.

Avrupa silahlarının eşzamanlı olarak azaltılması için çalışma önerisi kesindir ve acil bir tehlikeyi ele almaktadır. Böyle bir silahsızlanma, Avrupa liderlerinin son zamanlarda bir kez daha içtenlikle arzu ettiklerini gösterdikleri kalıcı ve onurlu barışı güvence altına alacaktır. Silahsızlanma sorununun kuşatıldığı zorlukların hepimiz farkındayız, ancak bunların aşılmaz olduğunu kabul edemeyiz.

Bütün bunlar, elbette, Mesih adına yapılacaktı. Westcott, sadece Luka 2:14'ü gerçekleştirmeye çalıştığını hissetti. Bu ayet Revize Edilmiş Versiyonda yanlış çevrildiği için, kendisini gerçekten Tanrı'nın “hoşlandığı” bir adam olarak görüyordu.

“Uluslararası ilişkiler sorunu şimdiye kadar Enkarnasyon ışığında ele alınmadı ve bu yapılana kadar, Doğuş'ta müjdelenen o barışın kurulmasını bekleyebileceğimizi görmüyorum.�.

Yani burada Mesih'in gerçekleştirdiği mucizelerden şüphe eden bir adam var.

“Asla bir mucize öyküsünü okumam, ama içgüdüsel olarak onun olanaksızlığını hisseder gibiyim ve onun anlatımında bir miktar kanıt keşfederim.�

İsa Mesih'in mucizelerinden şüphe etmesine rağmen, Fransa'da gördüklerini 'La Salette Our Lady of La Salette' mabedinde anlatırken, bir Roma Katolik rahibinin bunları gerçekleştirebileceğinden şüphesi yoktu.

Yazılı bir anlatı, böyle bir resitalin etkisine dair hiçbir fikri iletemez. Babanın hevesli enerjisi, kızının alçakgönüllü minnettarlığı, izleyicilerin birinden diğerine hızlı bakışları, rahibin sakin tatmini, bakış ve baş sallama yorumları, birleşerek neredeyse ait olmayan bir sahne oluşturuyordu. on dokuzuncu yüzyıla kadar. Bir inanç çağı, eski görünümüyle gözümüzün önünde yeniden canlandı. Başından beri bize benzersiz bir nezaket gösteren genç bir meslekten olmayan kişiye tedaviler hakkında konuştuk. Onların katıldığı özel koşullara dikkat çektiğimizde, kendi yorumu şuydu: ‘Sans croire, yorum l’expliquer?’ (çeviri: ‘inanmadan nasıl açıklanabilir?’) Ve içinde bu yerin gerçek önemini ve gücünü yatıyordu.�

Cizvit esinli bir şair olan Keble'ı okuyup yüceltebilen bir adamımız var, ancak Fox'un Şehitler Kitabı gibi Roma'ya olumsuz bir ışık tutan herhangi bir şeyi okumaya gelince, "Hiçbir zaman okumam" dedi. Fox’s kitabının.�

O, “Tartışma ruhunu ve Hıristiyan inancını uzlaştıramıyorum“ diye iddia eden bir adamdı.

Tartışma 'Hıristiyanlığa aykırı' olduğundan, John Burgon'un Westcott'un yüceltmeye yardımcı olduğu İskenderiye Yerel Metni ile ilgili argümanlarına cevap vermeyi reddetti. Sadece, "Henüz Bay Burgon'u okuyamıyorum" dedi. Bir veya iki cümleye bir bakış, şiddetinin kendi kendine cevap verdiğini düşünmeme neden oluyor.

Westcott'un önyargısının zihnini Burgon'un yorumlarına kapatması üzücü bir şey. Burgon sertti ama Burgon haklıydı. O zamandan beri zaman bunu kanıtladı. Bir erkeğin GERÇEKLERİ'ni görmezden gelen tehlikeli bir ruhtur, sadece 'senden daha kutsal' bir tavırla, 'haklı olan herkesin centilmen olması gerektiğini' öğretir. 1800'lerin sonlarında daha çok insan vardı. Burgon'un sert yorumlarının ötesine baktı ve GERÇEKLERİ inceledi, Hıristiyanlık bugün daha zengin olurdu.

Brooke Foss Westcott'ta, komünal yaşama inanan bir adam var, Mesih'in ikinci gelişinin ruhsal olduğuna, cennetin bir ruh hali olduğuna, ölüler için duaların özel ibadetlerde kabul edilebilir olduğuna ve Mesih'in barış getirmek için geldiğine inanan bir adam var. uluslararası silahsızlanma yoluyla Araf'a ve Meryem'e duyulan hayranlığa inanıyordu ve İncil'in başka herhangi bir kitap gibi olduğunu düşünüyordu. Bu, Gözden Geçirme Komitesine giren ve Mukaddes Kitabımızı yargılayan adamdır. Yetkili Versiyonda iyileştirme için yer gördüğünü düşündü ve düzeltmek için Roma yanlısı bir Yunanca metin önerdi. İronik olan, onun teolojisiyle asla aynı fikirde olmayan Mukaddes Kitaba inanan Hıristiyan eğitimcilerin ve vaizlerin, onun Yunanca hakkındaki görüşlerini yıllarca neredeyse yanılmaz olarak yüceltmiş olmalarıdır. Bu gerçekler bile Westcott ve Hort'u, onların Yunanca Metinlerini ve böyle bir metne ulaşmak için kullandıkları MSS'yi mahkûm etmek için yeterli sebep olmalıdır. Ama şimdi, Kral James İncil'inin saf sözlerinin Roma lehine taciz edilmesiyle ilgili eylemlerine bakalım. En acısı da, Brooke Foss Westcott'ta ne lütufla kurtuluşa inanan ne de onu hiç deneyimlemeyen bir adam var. “Yaşam ve Mektuplar”'inde Mesih'i kişisel Kurtarıcı olarak kabul ettiğine dair hiçbir kayıt yoktur. Müstakbel eşine yazdığı bir mektupta, “vaftiz” ile ilgili duygularını güçlü bir şekilde dile getirdi.

“Sevgili Meryem'im – Son notum – Vaftizsel Rejenerasyon–'da değinilen konuyu hiç konuşup konuşmadığımızı tamamen unuttum ama sanırım konuştuk, çünkü bu, üzerinde durduğum birkaç noktadan biri. net görüşlere sahipler ve eminim ki bu, diğerlerinden daha fazla yanlış anlaşılmakta ve yanlış temsil edilmektedir. Tanrı'nın genellikle araçlar kullandığını görmüyor muyuz? O'nun vaatlerinin alıcısı olarak bir dış Kilise ve ona kabul edilmek ve böylece O'nun daha fazla lütfunu alabileceğimiz bir ilişkiye yerleştirilmek için dış ayinler atadığını özellikle söylemeyeceğim. O'nun dışsal Kilisesi'ne kabul ile o kadar bağlantılıyız ki, sağladığı birincil araçları ihmal ettiğimizde, bize ruhsal Kilisesi'nin faydalarını ileteceğini düşünme hakkımız yok. Elbette, dışsal ve ruhsal kiliselerin bir arada yaygın olduğu, Vaftiz tarafından Tanrı ile ilişkiye giren ve bu nedenle koşullu olarak cennetin mirasçıları yapılan herkesin bu koşulları yerine getirmek için bu ilişkiden yararlanacağı sonucu çıkmaz. Ve burada belirsizlik yatıyor: Bir çocuk, daha önce dünyaya doğduğu gibi, Tanrı'nın Kilisesi'nde yeniden doğduğu için, insanlar onun yeni makamının tüm görevlerini yerine getirmesi gerektiği sonucuna varıyor. bilmediğini bildiğimiz konular. Doğduğunda, eğer isterse, gerçekten burada vaftiz tarafından yaşayabilir, isterse gerçekten sonsuza kadar yaşayabilir. Vaftizin kesinlikle gerekli olduğunu söylemiyorum, ancak Kutsal Kitap'ın sözünden bir istisna göremiyorum, ancak vaftizden şartlı olarak manevi bir yaşamın başlaması fikrine artık itiraz etme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ahlaki bir yaşamın doğumdan itibaren başladığını inkar etmemiz gerektiğinden daha fazla.
Daha önce kurulmuş olduğu gibi, hem Dr. Westcott ve Hort, Kral James İncilinin gerçek Yunanca metnine düşmandılar. Dr. Westcott, bilinçsizce Roma yanlısı bir Katolik tavrından etkilenmiştir. Ayrıca, Arthur Westcott'un işaret ettiği gibi, daha önce Dr. Hort.�

Öğrencilerine öğrettiği titiz özen, zamanın Trinity Üstadı Dr. Whewell tarafından belirtilmiştir, “Buradaki öğrencilerine (özel öğrenciler) verdiği acılar benzersizdir ve öğretimi mantıklı olduğu kadar dikkatlidir. �

Bu iki Cambridge akademisyeninin ortak arzusu, Kral James İncilinin Evrensel Yunanca Metninin otoritesini ortadan kaldırmaktı. Bilginler uzun zamandır bunu yapmaya çalıştılar, ancak Evrensel Metnin gerçekten İncil'in gerçek metni olduğuna ve bu bağlamda orijinal imzaların bir korunması olduğuna tanıklık eden açık kanıtlar karşısında şaşkına döndüler. Roma'dan ince bir şekilde etkilenen bu bilginler, görevlerinin bu saf, Protestan, Mesih'i onurlandıran metni devirmek ve onun yerine Mısır'ın İskenderiye Yerel Metni ile değiştirmek olduğunu biliyorlardı, ancak ezici kanıtlar her zaman Tanrı'nın lehindeydi.Hiç kimse, hatta Roma Katolik Kilisesi bile, mevcut MSS'nin %95'inin neden Evrensel Metin'e ait olduğunu açıklamanın bir yolunu bulamadı. “Metin eleştirisi”, bu barikat aşılana kadar durma noktasındaydı.

Hort’s Kurgu

Kayıp Roma Katolik metnini kurtarmaya giden, Fenton John Anthony Hort'un dehasıydı. Bu adam, Charles Darwin'in yaratılış gerçeğini yıkmak için kullandığı yöntemin aynısını Evrensel Metin'in otoritesini yıkmak için de kullandı. TEORİ kullandı!

Teorisi, 'orijinallerin' Yerel Metin ile aynı fikirde olduğu ve bu Yerel Metin'in Dördüncü Yüzyılda Antakya'daki Suriye kilisesi tarafından Evrensel Metin olarak bildiğimiz şey haline gelmesi için 'düzenlendiği' ve daha sonra zorla kabul edildiği yönündeydi. kilise konseyi tarafından halkın üzerine.

Tıpkı Darwin için geçerli olduğu gibi, sağduyu, eldeki tüm gerçekler ve Tanrı'nın doğası onun teorisine karşı tanıklık etti. Darwin'in yaptığı gibi, küçük delil kırıntıları topladı, sonra delillerini çarpıttı, büyüttü ve haklı olduğunu teorileştirdi. Darwin'in yaptığı gibi, teorisi de kafasında uydurulmuştur ve tarihi gerçeklerden ve delillerden BAĞIMSIZDIR.

Tıpkı Darwin gibi, teorisi de, Tanrı'nın otoritesini devirmenin bir yolunu arayan, zamanının aşırı eğitimli adamları tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Evrim teorisi, yaratılış düşüncesine içerleyen bilim adamlarının, biyologların ve üniversite profesörlerinin kulağına müzikti. “Tanrı yaptı'nın sesi, onu yatıştırdı”, doğal olarak insan etinde bulunan tüm düşmanlığı ve isyanı topladı (Romalılar 7:18). Darwin teorisini dünyaya sunduğunda, dünya yalana inanmaktan mutluydu.

Aynı şey, Hıristiyan bursu için de geçerliydi. Tanrı'nın Sözü'nü onların yardımı olmadan koruyacağı ya da koruyacağı düşüncesine uzun zamandır içerlemişlerdi. Kaybolan bilim adamları gibi onlar da isteksizce tarihin kanıtlarının ve gerçeklerinin Yetkili Versiyon lehine olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Hort'un teorisinin Dr. Westcott'un desteğiyle yayımlanması, metin eleştirisinin 'özgürleşmesi' olarak müjdelendi. Alfred Martin, Hort'un teorisini öğrendikten sonra ortaya çıkan liberallerin sevincini şöyle açıklıyor:

“İncil'in yanılmazlığını uzun süredir reddeden insanlar ve İngiltere Kilisesi'nde ve bağımsız kiliselerde bu türden pek çok kişi var –, kendi konumlarıyla uyumlu olduğunu düşündükleri bir teoriyi hevesle alkışladılar.

Tam da İngiliz kiliselerinde liberalizmin sahaya çıktığı sıralarda, Westcott ve Hort teorisi büyük beğeni topladı. Bunlar izole gerçekler değil. Konunun son zamanlardaki katkıları –, yani içinde bulunduğumuz yüzyılda – esas olarak Westcott-Hort ilkelerini takip ederek, büyük ölçüde Mukaddes Kitabın ilhamını inkar eden adamlar tarafından yapılmıştır.

Darwin'in teorisi gibi, onun teorisini kullanan farklı bakış açıları da farklı sonuçlara ulaştı. Bunu, Dr. Martin kaydeder, Hort biliyordu: “Hort bunu özgürce kabul eder ve ‘bu tür kanıtlarla uğraşırken aynı varyasyonlar konusunda eşit derecede yetkin’.󈨏 olduğunu kabul eder.

Elbette farklı sonuçların çıkması Hort'un takipçilerini engellemedi. Yeni bir sonuca varmakla ilgilenmiyorlardı. Eski bir şeyi, yani Kral James İncil'inin Tanrı'nın Sözü ve Sözleri olduğunu ortadan kaldırmakla ilgilendiler.

Bir metin eleştirmeni, yalnızca kendisinin bildiği bir varış noktasına araba süren bir adam gibi değildir. O daha çok, direksiyon başında duran ve arabayı O sürdüğü sürece nereye gittiğine pek aldırmayan küçük bir çocuk gibidir. Dr. Martin bu eğilimi ortaya çıkardı: “Onların temel yöntemi, okumaların içsel kanıtlarına aşırı derecede güvenmek, yanıltıcı ve tehlikelidir, çünkü eleştirmenin zihnini Tanrı Sözü metninin hakemi yapar.�.

Tanrı'nın Sözü'nün yargıcı olma gücü duygusu, tüm insanların etinde, hatta Hıristiyan bilginlerde bile var olan eski doğayla birleştiğinde, zihin için çok baskın hale gelir. Pavlus'un Romalılar 7:18'de belirttiği gibi, 'Çünkü bende (yani tenimde) hiçbir iyi şeyin barınmadığını biliyorum, çünkü irade bende mevcut değil, fakat iyi olanı nasıl yapacağımı bulamıyorum. ” Yeremya 17. bölümün 9. ayetinde şu sonuca varıyor: "Yürek her şeyden çok aldatıcıdır ve onu kim bilebilir ki?” Kurtulmuş bir adamın bile eti kötüdür. Bu bedene Tanrı'nın Sözünü değiştirme yetkisini verin, o da yakında kendisini Tanrı'nın tahtına oturtacaktır. Söylendiği gibi, “Ata bir dilenci koyun, dört nala koşar.”

Bilimsel Önyargı

Hort'un teorisi ile Darwin'in teorisi arasındaki bir başka benzerlik, ispatlanmasından çok sonra bile hala yüksek itibara sahip olmasıdır. Darwin'in teorisi, tarihsel kanıtlar, Tanrı'nın Sözü ve elbette sağduyu nedeniyle uzun zaman önce onarılamaz bir zarar görmüştür. Yine de, bilim adamları inatla onu güvenilir olarak onayladılar. Bu, Darwin'in teorisinin kendilerini gerçeğe götüreceğini düşündükleri için değil, Darwin'in teorisi onları nefret ettikleri otorite olan İncil'den uzaklaştırdığı için yapılır.

Dr. Kurt Aland'ın işaret ettiği gibi, Hort'un teorisi de gerçekler kadar kötü yönetildi:

Westcott ve Hort dünyasında hâlâ farklı yayınlar ve metin türleri anlayışımızla yaşıyoruz, ancak bu kavram varoluş nedenini yitirdi veya en azından yeni ve ikna edici bir şekilde kanıtlanması gerekiyor. Papirüsün keşfi üzerine bize açılan belgesel kanıtların ve tamamen yeni araştırma alanlarının artması, Westcott ve Hort'un anlayışının sonu demektir.

Yeni Ahit'in el yazması kanıtlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Dr. Jacob Geerlings, Evrensel Metin hakkında şunları söylüyor:

Kökenleri ve diğer sözde metin türleri muhtemelen imzalara kadar uzanmaktadır. Doğu Kilisesi'nin kabul edilmiş veya onaylanmış bir metni hiçbir zaman resmi olarak kabul etmediği veya tanımadığı ve Yeni Ahit'in Yunanca metninin yalnızca uzun bir yavaş evrim süreciyle, günümüze ulaşan az sayıdaki tekil metinlerde belli belirsiz görebildiğimiz çeşitli değişikliklere uğradığı artık çok açık. Bizans (yani Çoğunluk) Metni ile özdeşleşen kodeksler.�

Dr. David Otis Fuller şu sonuca varıyor: "Bu nedenle, yüzyılın başlangıcından önce Westcott ve Hort tarafından popüler hale getirilen, Yunanca metnin otoriter bir kilise revizyonundan çıkarılan Çoğunluk Metni'nin artık savunulamaz olduğu için geniş çapta terk edildiği görüşü. ”

Daha önce alıntılandığı gibi, Dr. Martin belirttiği gibi, “son yıllarda bilim adamlarının eğilimi orijinal Westcott-Hort konumundan uzaklaştı.�.

Yeni kanıtlara, tarihi gerçeklere ve Tanrı'nın Yetkili Versiyonu kutsamaya devam etmesine rağmen, Hıristiyan bilginler teoriyi hala gerçekmiş gibi yüceltiyorlar. Bu, Hort'un teorisinin sonunda onları gerçek Tanrı Sözü'ne götüreceğini düşündükleri için yapılmaz. Bugün Hort'un modası geçmiş teorisini destekleyen herhangi bir dürüst, “Hıristiyan” bilgini, bugün İngilizce'de “the Bible”'in kusursuz bir çevirisinin olmadığını söylemekten memnuniyet duyacaktır. Her yeni çeviriyi “a doğru yönde bir adım,” olarak uyaracaklar, ancak en yeni çeviri bile hatasız değil. Bu tutum, insanın insan doğasının, Tanrı'nın sözlerini 'iyi, tanrısal Hıristiyanların' yardımı olmadan da koruyabileceği fikrine ve insanların Tanrı'ya tabi olmaya karşı doğal direnişine içerlemesinden kaynaklanmaktadır. Westcott ve Hort'un destekçileri, Dr. Martin'in tekrar sadık bir şekilde işaret ettiği gibi, kült ile sınırlanan bir sadakate sahiptir:

Teori, pratik olarak nihai ve kesinlikle kesin olarak ortaya çıktığında birçok kişi tarafından selamlandı. Bazıları tarafından Yeni Ahit'in metinsel eleştirisinde acme olarak kabul edildi. Westcott ve Hort'un bazı takipçileri teoriye bağlılıklarında neredeyse mantıksız davrandılar ve bugün bile Westcott-Hort teorisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan ya da en iyi ihtimalle sadece belirsiz bir fikir olan birçok insan bu teorilerin emeklerini kabul ediyor. sorgusuz sualsiz iki bilim adamı. Son yetmiş yıl boyunca, konumlarından sapmak ya da samimi oldukları halde yanılmış olabileceklerini ima etmek çoğu kez metinsel sapkınlık olarak kabul edildi.

Bu kült eğilimi, 1891'de Hort'un arkadaşı Profesör Armitage Robinson tarafından bile gözlemlendi ve 1891'de saygıdeğer yaşlı bilgin etrafında bir "tür kült"ün ortaya çıktığını belirtti.181

Dr. Westcott veya Dr. Hort'u eleştirmek onların gözünde neredeyse saygısızlıktır. Dr. Westcott'un kendi sözlerini neredeyse duyabiliyoruz, “tartışma ruhunu ve Hıristiyan inancını uzlaştıramıyorum.”. kusursuz. Bir kez kabul edildiğinde, gurur, çürüyen süreci neredeyse geri döndürülemez hale getirir. Suçlu oğullarını veya kızlarını kimin sorguladığını her ebeveynin bildiği gibi, suçüstü yakalanmak, çocuk için yanıldığını kabul etmek kadar zor değildir.

Özgürlük Sonra Kölelik
Kral James İncilinin tercümesinden hemen önce İngiltere, Roma'nın boyunduruğundan kurtulmuştu. Yetkili Sürüm yayınlandıktan kısa bir süre sonra, İngiltere bir kez daha Roma'ya dönüş yoluna başladı. İngiliz tarihinde kısa bir “parantez” için, İngiltere, mükemmel bir Mukaddes Kitabı tercüme edip yaymaya yetecek kadar Roma etkisinden uzak kaldı.
Gördüğümüz gibi, Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere yeniden Roma etkisine yavaş yavaş düştü. Oxford Hareketi'nin Romanlaştırıcı etkileri, Newman, Pusey ve diğer Roman yanlılarının yozlaşmış yolları, Danışma Meclisi'nin “Essays and Reviews”'in kutsal yazılara aykırı konumunu lehindeki kararları istenen etkiyi yaratmıştı. . 1845'te Newman, Roma Katolik Kilisesi'ne katılmak için İngiltere Kilisesi ile resmi bir ara verdi. Kararı, 150 İngiltere Kilisesi din adamını da aynı şeyi yapmaya etkiledi. 1850'de, Newman'ı Roma'ya götürmek için çok şey yapmış olan ve 'Dublin Review' adlı makalesi aracılığıyla Oxford Hareketi'ni yöneten saldırgan Roma Katolik Kardinal Wiseman, Papa tarafından resmen yeniden kurmak için görevlendirildi. İngiltere kıyılarında Roma Katolik Kilisesi.

İngiltere, Reformasyon'un İncil'i onurlandıran, Roma'yı reddeden konumundan, İncil'e güvenmeyen ve kınayan ritüelci, Roma yanlısı tutuma gelmişti.

İngiltere revizyon için olgunlaştı!

tuzak kuruldu

1870 yılında, İngiltere Kilisesi Konvansiyonu, Yetkili Versiyonun revizyonunu görevlendirdi. İngiltere ve Kıta'daki her Roma Katoliği'nin gözünde bir umut ışığı parladı. İngiltere'deki Cizvitlerden ilham alan her Protestan bilgini hevesli bir beklenti doldurdu. Her ne kadar Yetkili Versiyondaki birkaç sözde “hatayı” düzeltmeyi amaçlasa da, günün metin eleştirmenleri bir daha asla Evrensel Metnin ilahi otoritesine boyun eğmek zorunda kalmayacaklarına dair kendilerini temin ettiler.

1870 Kasım'ında Westcott, Dr. Benson'a yazdığı bir mektupta böyle bir ruha tanıklık etti, "Birkaç dakika içinde Lightfoot ile Westminster'a gidiyorum. Bence bu toplantılardan, gözden geçirilmiş bir versiyondan daha fazlası gelecek.�.

Toplantı, Revizyon Komitesine, Yetkili Versiyonun altında yatan Yunanca metinle ilgilenmemesi talimatını vermişti. Aşağıdakileri yapmaları talimatı verildi: (1) King James İncil'in metnine mümkün olduğunca az değişiklik yapmaları ve (2) Yetkili Versiyonun dilindeki herhangi bir değişikliğin ifadesini sınırlamak.183

Westcott ve Hort'un başka planları vardı. İskenderiye Yerel Metni'nin yozlaşmış Vatikan ve Sinaitik elyazmalarını düzenlemişler ve kendi Yunanca metinlerini üretmişlerdi. Akıllıca, onu hiç yayınlamamışlardı. Bu nedenle varlığı dünya tarafından bilinmiyordu ve Westcott ve Hort'un Dean John Burgon gibi çağdaş akademisyenlerinin araştırmacı bakışları hakkında endişelenmelerine gerek yoktu. Daha önce yayınlanmış olsaydı, kesinlikle bozuk ve İngilizce'ye çevrilmeye uygun olmadığı ortaya çıkacaktı. Dr. Westcott ve Hort kesinlikle "yılanlar kadar akıllıydı" ama ne yazık ki aynı derecede zararlıydılar.

bilimsel aldatma

Komiteye Yunanca metnin meseleleriyle ilgilenmemesi talimatı verildiğinden ve Westcott ve Hort metni yayınlanmadığından, iki Cambridge Katolikinin onu yavaş yavaş Komiteye sunması gerekiyordu. Bu bile gizlice yapıldı.

Kendi Yunanca metinlerini geçerli kılmak için, ilk olarak Komite'nin ilk toplantısından önce stratejiyi planladılar. Westcott'un Hort'a Mayıs 1870 tarihli bir mektupta belirttiği gibi, eski dostları Piskopos Lightfoot bile yardım etmek için oradaydı, "Notunuz bu sabah Ellicott'tan bir notla geldi…. yine de, ‘biz üçümüz’ birlikte olduğumuz için, Lightfoot'un dediği gibi ‘elinden gelenin en iyisini yapma’ yapmamanın yanlış olacağını hissediyorum. #8221184

Ertesi ay kendisi Lightfoot'a şöyle yazdı: “İlk gözden geçirme toplantısından önce bir konferans yapmamalı mıyız? Üzerinde anlaşmamız gereken birçok nokta var.�

Daha sonra metinlerini gizlice Komite üyelerine sundular ve planlarının uygulanıp uygulanmadığını görmek için yanlarında kaldılar. Bu gerçek, Dr. Wilkenson şunları doğrulamaktadır:

Westcott ve Hort'un yirmi yıldır üzerinde çalıştığı yeni Yunan Ahit, bölüm bölüm gizlice Gözden Geçirme Komitesi'nin eline verildi. Yunanca metinleri son derece radikal ve devrimciydi. Revizyonörler, sürekli yanlarında olan ve radikal Yunanca Yeni Ahit'i, Alınan Metinden mümkün olan en uzak şekilde sapan, tüm niyet ve amaçlar için Yunan Yeni Ahit'i takip eden iki Cambridge editörünün, Westcott ve Hort'un rehberliğini izlediler. Revizyon Komitesi. Bu Yunanca metin, esas olarak Vatikan ve Sinaiticus Elyazmalarını takip eder.
Bu hareketler, Cizvitlerin el altından pislik kokuyor. Westcott ve Hort bilgin insanlar olmalarına rağmen, dürüst insanlar değildiler.

kafiri savunmak

Çoğunlukla, Westcott ve Hort, Evrensel Metin'in kaldırılmasına karşı hoş karşılanan bir dinleyici buldular, çünkü revizyonun ruhu, Mesih'i inkar eden Üniteryen vaiz Dr. Vance Smith, Komite'de oturduğunda belirlenmişti.

Dr. Hort, Smith'in işbirlikçi Lightfoot ile atanmasıyla ilgili duygularını paylaştı. “Sanırım, Revizyon için elden önce kazanılan kabulün ağırlığını, bir Üniteryen karşılamamızın tek gerçeğiyle ölçmek zor.�.

Westcott, toplantının Smith'i Komite'den atmakta başarılı olması halinde istifa etmekle tehdit ettiğinde dinden dönmeye olan bağlılığını ortaya koydu.

“Görevim konusunda hiç bu kadar net olmamıştım. Şirket, Davet diktesini kabul ederse, işim sona ermelidir. Ben sonuçtan kaçış göremiyorum.�

Wilkenson, Smith'in İşaya 7:14 ile ilgili yorumlarını kaydeder: “Bu değişiklik, Mesih'in bakire doğumundan şüphe etmek için yer açar. Bu nedenle İşaya'nın sözlerinin anlamı şu şekilde sunulabilir: ‘Bakın genç kadın hamiledir.”�

Dr. Smith, İsa'nın ikinci gelişine olan inancı bir hata olarak nitelendirdi. Bu İkinci Geliş fikri, erken dönem Hıristiyan inancının yalnızca geçici bir olayı olarak artık geçiştirilmelidir. Diğer birçok hata gibi, ilahi plandaki geçici amacına cevap verdi ve uzun uzadıya huzur içinde bırakılabilir.

Dr. Westcott, doktrinin önemsiz olduğunu hissetti. Bir alim olarak metne karar vermesi gerektiğine, daha sonra ilahiyatçıların görüşlerini sonradan ekleyebileceğine inanıyordu. Doktrin veya doktrin üzerine herhangi bir şeyi tartışmak konusunda sizinle pek anlaşamıyorum. Bu bana tamamen bizim ilimizden çıkmış gibi görünüyor. Bize sadece neyin yazıldığını ve nasıl yorumlanabileceğini belirlemeliyiz. İlahiyatçılar metin ve nüsha ile daha sonra ilgilenebilirler.�

Westcott, Smith'in teolojik inançları hakkında ne düşünüyordu? “Belki de ruhen aynı fikirdeyiz ama kendimizi farklı ifade ediyoruz. En azından umutla hemfikiriz.�

Bu son ifade, Westcott'un amaçladığından çok daha fazla gerçeği barındırabilir. Burada, İngiltere Kilisesi'nin Roma'ya sığınan ilticacısı Dr. Newman'ın Komite'de yer almasının istendiğini, ancak onun reddettiğini belirtmekte fayda var. İncil güncel.”

Bu, Newman'dan oturması istenen ilk revizyon değil. 1847'de, kaçtıktan iki yıl sonra, militan Roma Katolik rahibi Kardinal Wiseman ona Roma'dan şunu yazdı: "Trastevere'deki Fransiskenlerin Başkomutanı Peder Benigno, kendi kafasından bile olsa, bizim bir İngilizce konuşmamıza katılmamızı istiyor. İncil'in Yetkili Tercümesi. O bilgili bir adam ve Endeks Cemaati'nde. İstediği şey, Protestan tercümesini alıp Vulgate … ile düzeltip burada onaylatmamızdı. 8217'lerin yozlaşmış Vulgate'i, Protestan bilginlerin 1881, 1901, 1952, 1960, 1973'te ve 1611'den bu yana her “yeni” ve “geliştirilmiş” çevirisinde tam olarak yaptığı şeydir.

Westcott ve Hort, Revizyon Komitesi'nin kararını ustaca yönlendirmek gibi gizli görevlerinde o kadar başarılıydılar ki, birçok Komite üyesi, Cambridge ikilisi tarafından Yetkili Sürümün otoritesini ortadan kaldırmak ve dünyaya bir yenisini daha vermek için kullanıldıklarından şüphelenmedi. Roma Katolik İncili. Philip Mauro şunları kaydeder:

Tüm gerçekler göz önüne alındığında, Komite dağıldıktan ve çalışmaları yetenekli bilginlerin ve sadık adamların incelemesine girene kadar, açıkça görülüyor ki, kendileri de görünüşte resmi onaylarını verdiklerinin farkındalar mıydı? Textus Receptus yerine Westcott ve Hort'un “Yeni Yunanca Metni”'inin değiştirilmesi. Westcott ve Hort metni henüz yayınlanmamıştı ve bu nedenle hiçbir zaman inceleme ve eleştiriye tabi tutulmadı ve üzerine inşa edildiği ilkeler araştırılmadı. Gerçekler ancak çok geç olduktan sonra, Revizyonörlerin kendileri tarafından bile fark edildi.
Westcott ve Hort, Vatikan'ın gizli emirlerine göre hareket eden iki Cizvit rahibi olmasaydı, bu emirler altında hareket eden iki Cizvit rahibinin, Tanrı'nın gerçek İncil'inin otoritesini devirmek ve onu yeniden kurmak konusunda daha iyi bir iş çıkaramayacakları rahatlıkla söylenebilir. İskenderiye, Mısır'ın Roma yanlısı Katolik metni!

Westcott ve Hort'un modern bilim adamları tarafından bu kadar saygı duyulması, onların irtidatlarının tüm kanıtları ışığında gerçekten şaşırtıcı.Mesih'in milenyum öncesi dönüşüne inanan insanların inanmayanları savunmaları gerçekten garip. Kurtuluşun iman yoluyla lütufla olduğuna inanan insanlar, yalnızca ona inanmayanları değil, ne yazık ki onu deneyimlememiş insanları da destekleyebilirler. Mukaddes Kitabın Tanrı Sözü olduğuna tüm yürekleriyle inanan insanların, bu iki adamın Sözüne olan sadakatsizliğine karşı bu kadar kör olmaları şaşırtıcıdır.

Amerika'da yeniden canlanma hâlâ mümkündür, ancak Jacob'ın Yaratılış 35:2,3'te hane halkına söylediği gibi: Hıristiyan bilginleri “tuhaf tanrıları ortadan kaldırmalı” ve “Bethel'e çıkmalıdır”.


WESTCOTT VE HORT 1881 YUNAN METİNİNE GÜVENEBİLİR MİYİZ?: Westcott ve Hort Okültist İnançsızlar mıydı?

Westcott ve Hort'un Okültist mi yoksa inançsız mı olduklarını araştırmadan önce, çalışmalarına bakalım.

Brooke Foss Westcott (1825-1901) ve Fenton John Anthony Hort (1828-1892) on dokuzuncu yüzyıl ilahiyatçıları, İncil ve metin bilginleriydi. Birlikte, 1536'da Erasmus günlerinden bu yana düzinelerce metin uzmanı tarafından yapılan metin çalışmalarının zirvesi olan 1881 tarihli Orijinal Yunanca Yeni Ahit'i ürettiler. Bu kritik Yunanca metin, Nestle-Aland Yunanca Metni ve Birleşik İncil Toplulukları Yunanca metin.

Westcott ve Hort'un 1881 Ana Metni

Bu restorasyon döneminin doruk noktası, bu adamların hemen ardılları olan iki İngiliz İncil bilgini B. F. Westcott ve F. J. A. Hort'a gidiyor. Westcott ve Hort çalışmalarına 1853'te başladılar ve 1881'de bitirdiler, yirmi sekiz yıl birbirlerinden bağımsız olarak çalıştılar, ancak sık sık notları karşılaştırdılar. İskoç İncil bilgini Alexander Souter'ın ifade ettiği gibi, “öncekilerin çalışmalarında en değerli olan her şeyi kendi içlerinde topladılar. Metnin sorularında dile getirdikleri özdeyişler çok önemlidir.” (Souter 1913, 118) Birbiriyle çelişen metinlerin ortaya çıkardığı güçlükleri çözmeye çalışırken akla gelebilecek tüm faktörleri göz önünde bulundurmuşlar ve iki okuma eşit ağırlıkta olduğunda bunu metinlerinde belirtmişlerdir. “Belgelerin bilgisi, okumalar üzerine nihai yargıdan önce gelmelidir” ve “bozuk metinlerin tüm güvenilir restorasyonu, tarihlerinin incelenmesine dayanmaktadır” vurgusunu yaptılar. El yazması soyağacının önemini vurgulayarak, el yazmalarını ailelere ayırmada Griesbach'ı takip ettiler. Ek olarak, asıl yazarın büyük olasılıkla yazdığı ve bir kopyacının büyük olasılıkla bir hata yapmış olabileceği “içsel olasılık” ve “transkripsiyonel olasılık” gibi dahili kanıtlara gereken önemi verdiler.

Westcott ve Hort, ünlü dördüncü yüzyıl parşömen Vaticanus ve Sinaiticus elyazmalarını içeren “tarafsız” metinler ailesi olarak adlandırdıkları şeye büyük ölçüde güvendiler. Bu iki elyazması, özellikle diğer antik uncial el yazmaları tarafından desteklendiğinde, anlaşmaya vardığında oldukça belirleyici olduğunu düşündüler. Bununla birlikte, bazı bilim adamlarının iddia ettiği gibi, Vatikanus elyazmasına düşüncesizce bağlı değillerdi, çünkü tüm unsurları değerlendirerek, daha çok enterpolasyonlara ve başka kelimelere verilen grupta bulunmayan bazı küçük enterpolasyonların tarafsız metne sızdığı sonucuna vardılar. yani Batı el yazması ailesi. E. J. Goodspeed, Westcott ve Hort'un sadece İncillerde Vatikan'dan yedi yüz kez ayrıldığını göstermiştir.

Bruce M. Metzger'e göre, “eleştirel ilke ve prosedürlerinin genel geçerliliği bugün bilim adamları tarafından geniş çapta kabul edilmektedir.' 1981'de Metzger şunları söyledi:

Birleşik İncil Dernekleri Yunanca Yeni Ahit'i üreten uluslararası komite, yalnızca Westcott ve Hort baskısını temel metin olarak benimsemekle kalmadı, aynı zamanda hem dış hem de iç değerlendirmeye dikkat ederek metodolojilerini izledi.

Philip Comfort şu görüşü önerdi:

Westcott ve Hort tarafından üretilen metin, daha birçok el yazması keşfine rağmen, bugün bile Yeni Ahit'in ilkel metninin çok yakın bir kopyasıdır. Tabii Codex Vaticanus'a tek başına çok fazla ağırlık verdiklerini düşünüyorum ve bunun yumuşatılması gerekiyor. Bu eleştiri bir yana, Westcott ve Hort metni son derece güvenilirdir. (…) Nestle / UBS metnindeki belirli bir değişken okuma lehine ifadelere katılmayacağım birçok durumda, daha sonra Westcott ve Hort metnini kontrol eder ve çoğu zaman aynı karara vardıklarını fark ederdim. . (…) Elbette, son yüz yılın el yazması keşifleri bir şeyleri değiştirdi, ancak Westcott ve Hort'un kararlarını ne kadar sıklıkla onayladıkları dikkat çekici. [1]

Westcott & Hort'un Kritik Kuralları

Aşağıdaki ilkelerin özeti Epp ve Fee'deki derlemeden alınmıştır, Yeni Ahit Metin Eleştirisi Kuram ve Yöntem Çalışmaları (1993, sayfa 157-8). Parantez içindeki referanslar Hort’s bölümlerine aittir. Tanıtım, hangi ilkelerin çıkarıldığı.

 1. Daha eski okumalar, el yazmaları veya gruplar tercih edilmelidir. (“İmza zamanı ile söz konusu iletim döneminin sonu arasındaki süre ne kadar kısaysa, daha erken tarihin metnin daha fazla saflığını ima ettiği varsayımı o kadar güçlüdür.”) (2.59 cf. 2.5-6, 31 )
 2. Okumalar, destekleyici tanıklarının sayısına göre değil, niteliğine göre onaylanır veya reddedilir. (#8220Yalnızca sayıdan, yani henüz inişle yorumlanmamış sayıdan, metne ilişkin herhangi bir varsayım elde edilemez.”) (2.44)
 3. İki basit, alternatif okumayı birleştiren bir okuma, birleştirmeyi içeren iki okumadan daha sonradır ve birleştirme okumayı nadiren veya hiç desteklemeyen el yazmaları, karışımdan önce gelen metinlerdir ve özel değere sahiptirler. (2.49-50).
 4. En anlamlı olan, yani dilbilgisine en uygun olan ve cümlenin geri kalanının ve daha geniş bağlamın anlamı ile en uyumlu olan okuma tercih edilmelidir. (2.20)
 5. Yazarın alışılmış üslubuna ve yazarın diğer pasajlardaki malzemesine en iyi uyan okuma tercih edilmelidir. (2.20)
 6. Diğerlerinin varlığını en uygun şekilde açıklayan okuma tercih edilmelidir. (2.22-23)
 7. Gerçekliğin yokluğu ile anlamdaki bir gelişmenin görünümünü birleştiren okumanın orijinal olması daha az olasıdır, yazar değişikliği görünür bir mükemmelliğe sahip olurken, orijinal en yüksek gerçek mükemmelliğe sahip olacaktır. (2.27, 29)
 8. Okumanın orijinal olma olasılığı daha düşüktür, bu da zorlukları yumuşatma eğilimi gösterir (daha zor okumanın tercih edildiğini belirtmenin başka bir yolu). (2.28)
 9. İçsel ve transkripsiyonel olasılık tarafından belirlenen üstün okumaları alışkanlıkla içeren bir el yazmasında bulunan okumalar tercih edilmelidir. Böyle daha iyi bir el yazmasının aynı zamanda daha eski bir el yazması olduğu (2.32-33) bulunursa ve böyle bir el yazması alışılmış bir şekilde, karışımdan önce gelen ve diğer, alt metinler tarafından dış kirlenmeden bağımsız olduğunu kanıtlayan okumalar içeriyorsa (2.150-51) kesinlik artar. . Aynı ilkeler, yazma eser grupları için de geçerlidir (2.260-61). [2]

Textus Receptus'un Savunmasız Savunucularını Düzeltmek

Textus Receptus'u deviren Karl Lachmann iken, 1881'de Textus Receptus'un tabutuna çivi çakanlar B.F. Westcott ve F.J.A. Hort olacaktı. King James Versiyonunun İngilizce Revize Edilmiş Versiyonu (ERV) olarak da bilinen 1881 İngiliz Revize Versiyonu (RV) ve Westcott ve Hort'un 1881 Yeni Ahit Yunanca metni King-James Version-Only ile pek uyumlu değildi [ 3] savunucusu John William Burgon (1813-1888), EHA Scrivener (1813-1891) ve Edward Miller (1825-1901), ikinci yazar Metin Eleştirisi İçin Bir Kılavuz Yeni Ahit'in (1886). King James Version Only ve Textus Receptus Only gruplarına karşı kapsamlı bir argüman sunmak için ne yerimiz ne de zamanımız var. Ancak, ana argümanlarının ne kadar olduğunu ele alacağız. Bu, okuyucunun argümanlarının ne kadar çaresiz ve zayıf olduğunu görmesine yardımcı olmalıdır.

İncil bilgini David Fuller bize getiriyor ilk argüman kitabında, hangi İncilBurgon, B (Codex Vaticanus) ve ALEPH'nin (Codex Sinaiticus) istisnai yaşlarına rağmen iyi korunma durumlarını, onların iyiliğinin değil, kötülüğünün kanıtı olarak gördü. İyi el yazmaları olsaydı, uzun zaman önce parçalara ayrılırlardı. Bu iki elyazmasının korunmasını, yalnızca tespit edilen kötü karakterlerine borçlu olduğundan şüpheleniyoruz…. B (Vatikanus) ve ALEPH (Sinaiticus) ortalama saflığın kopyaları olsaydı, çoktandır özgürce kullanılan ve çok değerli olan kitapların kaçınılmaz kaderini paylaşmış olmalılar, yani çöküşe düşecek ve gözden kaybolacaklardı. Dolayısıyla, B ve ALEPH'in çok eski olması, onların lehine değil, aleyhinedir. Kilisenin onları reddettiğini ve okumadığını gösteriyor. Aksi takdirde, çok okumaktan yıpranır ve yok olurlardı.”

Bu nedenle, İskenderiye el yazmaları ailesinin önde gelen temsilcileri olan Vatikan ve Sinaiticus, hatalar, değişiklikler, eklemeler ve silmelerle dolu oldukları için çok iyi durumdalar, bu nedenle eskime ve yıpranma şansları çok az olurdu, hiç kullanılmamış olurdu. gerçek inananlar. Bu argüman, bu yazarın şimdiye kadar duyduğu en zayıf ve en umutsuz argümandır. Öncelikle, papirüs İskenderiye el yazmalarının çoğu korkunç durumda, bazıları Vaticanus ve Sinaiticus kodlarından 200 yıl daha eski, bu da onların gerçek inananlar tarafından çok sık okunduğu anlamına geliyor. İkinci, bir dizi eski Bizans ve Batı el yazması da iyi durumda, bu da bu argümana göre onların hiç okunmamış olmaktan suçlu olduklarını, çünkü hatalar, değişiklikler, eklemeler ve silmelerle dolu olduklarını, bu yüzden onların da eksik olduğunu gösteriyordu. az aşınma ve yıpranma şansı. Üçüncü, Eski Ahit, Yeni Ahit ve apokrif kitaplarla birlikte Sinaiticus'un boyutu, diğer kitapların yanı sıra yaklaşık 50+ libre ağırlığında olurdu. Bu kitap, Hıristiyanların bugün Mukaddes Kitaplarını okuyacakları şekilde okunmadı. Aynı şey Codex Vaticanus için de geçerli olacaktır. Dördüncü, ikisi de son derece pahalı ve dayanıklı dana derisine yazılmıştır. Beşinci, Bizans metin tipinin kopyalanma dönemi M.Ö. 330 – 1453 CE ve Kilise için en yozlaşmış döneme (papalara rahipler: hırsızlık, cinsel günahlar, işkence ve cinayet) o kadar ilerledi ki, Reform ile sona eriyor. Böylece, fikri gerçek inananlar el yazmalarını yıpratmak gülünçtür. Altıncı, İncil Latince'de kilitlendi. Jerome'un 5. yüzyılda İncil'i herkes için erişilebilir kılmak için ürettiği Latince Vulgate, Tanrı'nın Sözünü gizli tutmanın bir aracı oldu. Neredeyse tüm Katolik rahipler İncil'de okuma yazma bilmiyordu, bu yüzden bu sözde gerçek inananların kim olduğunu ve Tanrı'nın Sözünü nasıl yıpratacak kadar okuduklarını merak ediyor. Yüzyıllar boyunca, Katolik rahipler artık onları anlayamazken bile el yazmaları korundu.

Burgon, Miller ve Scrivener ikinci argüman Bizans metninin kilise tarafından çok daha uzun yüzyıllar boyunca kullanıldığını ve bu da onun bütünlüğünü kanıtladığını, çünkü Tanrı'nın kilisenin yozlaşmış bir metin kullanmasına asla izin vermeyeceğini ileri sürdü. B. F. Westcott şöyle yazdı: “Bozuk bir Mukaddes Kitap yozlaşmış bir kilisenin, bozulmuş veya kusurlu bir Mukaddes Kitap, hakikati tamamlamak için henüz yükseltilmemiş bir kilisenin işaretidir.” (Kilisedeki İncil, 1864, 1875) Okur, kilisenin yozlaştıkça, en yozlaşmış elyazmasının da onunla birlikte bin yıl boyunca büyüdüğünün tesadüf olup olmadığına kendisi karar verebilir.

Daha önce belirtildiği gibi, Lucian Suriye metnini üretti ve Bizans metnini yeniden adlandırdı. MS 290 civarında, onun bazı arkadaşları, daha önceki metin türlerinden unsurları kasıtlı olarak birleştiren çeşitli müteakip değişiklikler yaptılar ve bu metin MS 380 civarında kabul edildi. Konstantinopolis'te, Yunanca konuşulan dünyada Yeni Ahit'in baskın formu haline geldi. Metin aynı zamanda, uyumlu paralel hesaplar, dilbilgisi düzeltmeleri ve düzgün bir metin üretmek için değiştirilen ani geçişler ile düzenlendi. Bu aslına uygun bir kopya değildi. Az önce yozlaşma döneminde öğrendiğimiz gibi, Konstantin Hristiyanlığı yasallaştırdıktan ve ona pagan dinleriyle eşit statü verdikten sonra, el yazmalarına sahip olanların onları kopya ettirmeleri çok daha kolaydı. Aslında Konstantin, Konstantinopolis'teki kilise için İncil'in tamamının 50 nüshasını sipariş etmişti. Önümüzdeki dört yüzyıl boyunca Bizans İmparatorluğu ve Yunanca konuşan kilise baskın faktörlerdi bu alanın neden metinlerinin standart hale geldiğini gördüğüne gelince. Bunun daha iyi metin, yani orijinali daha doğru yansıtan metin olmasıyla hiçbir ilgisi yoktu. Sekizinci yüzyıldan itibaren, yozlaşmış Bizans metni standart metindi ve diğerlerinin yerini almıştı, elimizdeki tüm el yazmalarının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan Yunanca Kutsal Yazılar.

Burgon, Miller ve Scrivener üçüncü argüman Binlerce el yazması tanığı (Bizans metin tipi) birkaç kişiye ayırmanın aptalca olacağı inancıyla devam etti. sözde erken el yazması tanıklar (İskenderiye metin türü). Ama gerçekte, herhangi bir şeyin çoğunluğu otomatik olarak onun en iyi ve hatta doğru olduğu anlamına gelmez. Bugün bir makine ile hatalı bir el yazmasının binlerce kopyasını kolaylıkla üretebiliyoruz ve her kopya aynı hataları gösteriyor. Aynı taslağı bin kez elle kopyalayacak olsaydık, muhtemelen birçok nüshadaki bariz hatalar düzeltilecekti, ancak çoğu muhtemelen iyi niyetli bir "düzeltme"nin sonucu olan yeni hatalar ortaya çıkacaktı. Bu gözlemden türetilen bir metin eleştirisi ilkesi, el yazmalarının sayılması değil tartılmasıdır (yani değer için).

onların içinde dördüncü argüman, Burgon, Miller ve Scrivener, Bizans metin tipinin aslında İskenderiye metin tipinden daha eski ve üstün olduğunu ileri sürdüler. Bunu çürütmek için İskenderiye metin türünü Bizans metin türünden daha eski olarak ortaya koyan patristik alıntılarımıza geri dönebiliriz. Greenlee şöyle yazıyor: “Bu argümandaki yanılgı, bir 'Suriye' (yani Bizans) okumasının antikliğinin ancak Bizans metninin Bizans öncesi metinlerden biri tarafından desteklendiğinde gösterilebileceğiydi. Bizans, WH, Suriye okumalarının büyük ölçüde Suriye öncesi metinlerden türetildiğini iddia ettiğinden beri. Geleneksel metnin özünde üstün olduğu, daha çok öznel bir görüş meselesiydi, ancak metin türlerinin kapsamlı bir karşılaştırması, çoğu akademisyeni, son metnin [Bizans] genel olarak üstün değil, daha aşağı olduğuna ikna etti.” [4]

Metzger (uzunca alıntı yaptığım) şöyle yazıyor:

Westcott ve Hort'un Nötr metin (soru dilenen bir başlık) olarak adlandırdığı İskenderiye metni, genellikle en iyi metin ve aslını koruma konusunda en sadık metin olarak kabul edilir. İskenderiye metninin özellikleri kısalık ve sadeliktir. Yani, genellikle diğer formlardaki metinlerden daha kısadır ve Bizans metin tipinin özelliği olan gramer ve üslup cilalama derecesini sergilemez. Yakın zamana kadar İskenderiye metninin iki baş tanığı, dördüncü yüzyılın ortalarından kalma parşömen el yazmaları olan kodeks Vaticanus (B) ve kodeks Sinaiticus (א) idi. Bununla birlikte, Bodmer Papyri'nin, özellikle de P 66 ve P 75'in, her ikisi de yaklaşık olarak ikinci yüzyılın sonu veya üçüncü yüzyılın başlarında kopyalanmasıyla birlikte, İskenderiye tipi metnin bir arketipe geri döndüğüne dair kanıtlar artık mevcuttur. 2. yüzyılın başlarına tarihlendirilmelidir. Sahidik ve Bohairik versiyonlar sıklıkla tipik İskenderiye okumaları içerir…. Yeni Ahit'in on dokuzuncu yüzyıla kadar modern dillere yapılan hemen hemen tüm çevirilerinin temelini oluşturan, metnin yozlaşmış Bizans biçimiydi. On sekizinci yüzyıl boyunca bilginler, birçok Yunanca el yazmasından ve aynı zamanda versiyonsal ve patristik tanıklardan büyük miktarda bilgi topladılar. Ancak Textus Receptus'un daha bariz hatalarından bazılarını çekinerek düzelten üç ya da dört editör dışında, Yeni Ahit metninin bu bozulmuş biçimi her baskıda yeniden basıldı. Bir Alman klasik bilim adamı olan Karl Lachmann, klasiklerin metinlerini düzenlerken kullandığı ölçütleri Yeni Ahit'e uygulamaya ancak on dokuzuncu yüzyılın (1831) ilk bölümünde oldu. Daha sonra, sekizinci baskısı (1869–72) varyant okumaların anıtsal bir sözlüğü olmaya devam eden Constantin von Tischendorf tarafından hazırlananlar ve iki Cambridge araştırmacısı, B. F. Westcott ve F. J. A. Hort (1881) tarafından hazırlanan etkili baskı da dahil olmak üzere diğer eleştirel baskılar ortaya çıktı. Mevcut Birleşik İncil Dernekleri'nin baskısı için temel alınan son baskıdır. Yirminci yüzyıl boyunca, şimdiye kadar mevcut olanlardan çok daha eski birkaç Yeni Ahit el yazmasının keşfiyle, Yeni Ahit'in orijinal belgelerin ifadeleri olarak kabul edilenlere her zamankinden daha yakın olan baskılarını üretmek mümkün hale geldi. . [5]

Gizli ve İnançsızlık Suçlamaları

Westcott ve Hort'un Yunanca metniyle aynı fikirde olmayan ve orada İskenderiye Yunanca metin ailesini destekleyen oldukça fazla sayıda muhafazakar İncil bilgini var. En öne çıkanlardan bazıları 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki köktendincilerden. Köktenci hareket içindeki en radikaller, King James Version Onlyist olarak bilinir. Gail Riplinger kitabında onlardan alıntı yapıyor New Age İncil Versiyonları.[6] Kitabında Westcott'u okült olaya karışmakla suçluyor. Yine de, yazan Westcott'un kendisiydi,

Yıllar önce, “spiritüel” fenomenini biraz dikkatle inceleme fırsatım oldu ve sizin genelgenize yanıt olarak ifade etmek zorunda hissettiğim net bir sonuca vardım. Bana öyle geliyor ki, tüm ruhsal sorularda olduğu gibi bunda da Kutsal Kitap bizim en büyük rehberimizdir. O halde, Mukaddes Kitapta ruhi bakanlıklar sürekli olarak kaydedilse de, onları aramak için en ufak bir teşvik olmadığını gözlemliyorum. Aslında durum bundan çok farklı. Bu nedenle, insanlarla medyumlar aracılığıyla iletişim kurması gereken varlıklara gönüllü her yaklaşımı yasadışı ve tehlikeli olarak görmeden edemiyorum. İnsanın (görebildiğim kadarıyla) yaşam ve umut için ihtiyaç duyduğu her şeyi Enkarnasyon gerçeğinde buluyorum.[7]

Yukarıdaki alıntının Wescott'un hayatında çok daha sonra yapıldığını belirtmeliyiz.Açıkça "ruhsalcı" fenomenleri biraz dikkatle araştırma fırsatı bulduğunu" çıkarmaktadır, bu da hayatının çok daha erken dönemlerinde maneviyat ve okült ile biraz büyülenmiş olduğunu gösterir. Bu, Riplinger'ın iddiasıyla tutarlıdır, ancak onun bir metin bilgini olarak, Yeni Ahit'in Yunanca bir versiyonu olan ve Yeni Ahit'in Yunanca bir versiyonu olan Yeni Ahit'i orijinal Yunanca olarak üretme ve yayınlama yeteneği veya becerileri ile hiçbir ilgisi yoktur. King James Version Onlyist'in arkasındaki motivasyon elbette aksini iddia edecekti. İroni şu ki, Textus receptus'un bu köktendinci tapanları, Michael Servetus'u Üçlü Birlik hakkında farklı inandığı için öldürmekten suçlu olan ve kendisinden farklı inanmaya cesaret eden herkese zulmetmeyi savunan John Calvin'i veya Calvinism'i asla sorgulamazlardı. Westcott ve Hort'tan farkı, onların bir ilgileri ve araştırdıkları ve daha sonra yaşamlarında reddettikleri, tövbe ve yanlıştan yüz çevirme diyeceğimiz bir konuya sahip olmalarıdır. onun ölüm zamanı.

Yanlış iddia #1: İncil'deki ünlü Yunanca metin editörü BF Westcott'un oğlu, "Babasının daha iyi bir isme sahip olmadığı için Spiritualizm olarak adlandırılması gereken şeye ömür boyu "inancı" olduğunu yazan, babasının #8217s aktivitesi.” (Jack Chick, Savaş narası, Temmuz/Ağustos 1993 sayısı)

Bu iddia ve alıntı kombinasyonu, Jack Chick'in çıkardığı gazete “Battle Cry”'in Temmuz/Ağustos 1993 sayısından alınmıştır. Yukarıdaki alıntı, bu yazının yazıldığı sırada Chick'in web sitesinde hala görünüyor. Benzer şekilde, Gail Riplinger, “Westcott’ın oğlunun babasının hayatı boyunca devam eden "daha iyi bir isim olmadığı için Spiritüalizm olarak adlandırılması gereken şeye olan inancı hakkında yazdığını yazıyor. . .” ” (Riplinger, New Age İncil Versiyonları, s.407). Bağlam, Westcott'un oğlunun, Westcott'un henüz üniversitede genç bir adamken 'Ghostlie Guild'deki kısa süreli katılımını tartıştığı andır (bkz. James May'in makalesi ve Robert L. Sumner'ın makalesi daha fazla bilgi) ve alıntının kaldırıldığı paragrafın tamamı aşağıdaki gibidir (kalın olarak eklenmiştir):

“Sonunda bu Loncaya ne olduğunu keşfedemedim. Babam durdu bu meselelerle ilgilenmek, tamamen değil, sanırım istemek Daha iyi bir isim olmadığı için Spiritüalizm olarak adlandırılması gereken şeye olan inanç, ancak bu tür soruşturmaların hiçbir işe yaramayacağına ciddi olarak ikna olmuştu..” (Brooke Foss Westcott'un Yaşamı ve Mektupları, Cilt I, s.119)

Chick ve Riplinger tarafından yapılan iddiayla ilgili birkaç sorun var. İlk ve en önemlisi, alıntının “ olduğuna dikkat edin.istek of” (eksiklik arasında, ör. Mezmur 23:1) ön tarafı kesti. Westcott, Spiritüalizm'e “inanç” değildi, Spiritüalizme “imkan [(eksik)] inancına sahipti. İkincisi, onun iki nedeninden biriydi. durdu Lonca kurulduktan kısa bir süre sonra dahil olduğu meselelerle ilgilenmek için (Chick ve Riplinger'ın yanlış bir şekilde "yaşam boyu" kelimesini kullandığına dikkat edin). Üçüncüsü, alıntıdaki (ya da çevreleyen materyaldeki) hiçbir şey, bırakın 'önemli', hatta Westcott'un oğlunun böyle bir şeyi kabul etmesi şöyle dursun, “kamusal alarm”'i ima bile etmiyor. Chick'in iddiası tamamen uydurmadır ve iddiasını desteklemek için kestiği alıntı aslında şunu söylüyor: tam zıttı bağlam incelendiğinde. Alıntının tamamını olduğu gibi ayrıştırmak biraz zor, ancak aşağıdaki gibi bakıldığında kırılması daha kolay: 'Westcott, Spiritüalizme olan inanç eksikliğinden (tamamen değil) tamamen (tamamen değil) değil, aynı zamanda bu tür soruşturmalar nedeniyle de sona erdi. hiçbir işe yaramadı.” Westcott'un sona ermesinin nedeni, istemek (eksik) Spiritüalizme olan inancın? Evet, ama "tamamen değil" nedeni bu değildi, çünkü aynı zamanda bu tür soruşturmaların hiçbir işe yaramayacağına ciddi şekilde ikna olmuştu."—Ray McIntyre

King James Onlyist, Textus Receptus, Majority Text, Bizans havarileri Westcott ve Hort'un ortodoksisine işaret etmeyi severler. Yine, Westcott ve Hort'un genç erkekler olduğu zamanlardan alıntılar yapmaları gerekmiyor, daha ziyade aşağıda listelenen yorumlarında alışılmışın dışında bir inanç gösteriyorlar.

 • Brooke Foss Westcott ve John Maurice Schulhof, ed., Saint Paul's Epistle to the Efesians: The Greek Text with Notes and Addenda, Classic Commentaries on the Greek New Testament (Londra New York: The Macmillan Company, 1909), v.
 • Brooke Foss Westcott ve Arthur Westcott, ed., The Gospel göre St. John Giriş ve Notes on the Authorized Version, Classic Commentaries on the Greek New Testament (Londra: J. Murray, 1908), v.
 • Brooke Foss Westcott, ed., The Epistles of St. John: The Greek Text with Notes and Essays, 4. baskı, Classic Commentaries on the Greek New Testament (Londra New York: Macmillan, 1902), v.
 • Brooke Foss Westcott, ed., Notlar ve Denemeler ile İbraniler Yunan Metnine Mektup, 3d ed., Yunan Yeni Ahit Üzerine Klasik Yorumlar (Londra: Macmillan, 1903).

Buradaki nihai sonuç basit, Westcott ve Hort genç erkekler olarak ruhsal olarak bazı yanlış adımlar attılar, genç erkekler olarak inançları konusunda mükemmel değillerdi ve saldırı altındalar çünkü onlar, Metinus Receptus'u baltalayan metnin yapımcılarıydılar. yüzyıllarca ibadet edilmiştir. Her King James Version Onlyist'in doktrinsel olarak diğerinden farklı inandığını söylemeye cüret ediyorum. Doktrinel konumlarının mükemmel olmadığını söylemeye cüret ediyorum, özellikle de gençken, çünkü hiç kimse mükemmel doktrinel pozisyonlara sahip değil. Westcott ve Hort, eleştirel metinlerini onaylayan, savunan, tavsiye eden, doğrulayan tek metin bilginleri olsaydı, onlara karşı daha eleştirel olabilirdik ve onlar daha genç günlerdi, ancak çalışmaları gözden geçirildi ya da yaklaşık 140 yıldır ve kelimenin tam anlamıyla yüzlerce yıl sonra. yüzlerce metin ve çeviri uzmanı burslarını, çalışmalarını ve ürünlerini çevirilerinin temeli olarak benimsemiştir: NIV, TEV, NASB, CEV, NLY, ESV, CSB, UASV, HCSB, vb.


Ürün Detayları

 • Başlık: İngilizce İncil Tarihine Genel Bir Bakış
 • Yazar: Brooke Foss Westcott
 • Yayımcı: Macmillan and Co.
 • Yayın Tarihi: 1872
 • Sayfalar: 356

Brooke Foss Westcott (1825&ndash1901) bir İngiliz piskopos, İncil bilgini ve 1890'dan ölümüne kadar Durham piskoposu olarak görev yapan ilahiyatçıydı.

Westcott, 1848'de mezun olduğu Cambridge'deki Trinity College'da okudu. 1849'da bursunu aldığı ve diyakoz ve rahip olarak atandığı Trinity'de kaldı. 1881'de Oxford'dan ve 1883'te Edinburgh'dan fahri dereceler aldı. 1890'da Durham'ın piskoposu oldu.


Ulusal Biyografi Sözlüğü, 1912 eki/Westcott, Brooke Foss

WESTCOTT, BROOKE FOSS (1825–1901), Durham piskoposu, 12 Ocak 1825'te Birmingham'da doğdu, Sydenham College Medical School, Birmingham'da botanik üzerine öğretim görevlisi olan Frederick Brooke Westcott'un hayatta kalan tek oğluydu ve hon. sn, Birmingham Bahçıvanlık Derneği'nden, bir Birmingham üreticisi olan W. Armitage'in kızı eşi Sarah tarafından. Hıristiyan isimlerini taşıdığı baba tarafından büyük büyükbabası, Doğu Hindistan Şirketi'nin Madras kuruluşunun bir üyesiydi ve şirket tarafından bazı önemli görevlerde istihdam edildi. 1837'den 1844'e kadar, evde ikamet ederken, gelecekteki piskopos, James Prince Lee [q. v.], o, bilginin doğruluğu ve kelimelerin kesin değeri üzerinde ısrar ederken, klasikleri geniş tarihsel ve insani ilgileri ve edebiyat sevgisini teşvik etmek için kullandı ve düşündürücü teolojik öğretim verdi. Westcott, çocukluğundan itibaren bilgi arayışında keskinlik, klasik çalışmalara yatkınlık, dini ve düşünceli bir eğilim, mevcut sosyal endüstriyel hareketlere ilgi ve çizim ve müzik için bir eğilim gösterdi. Müziği sonraki yıllarda büyük ölçüde geliştirmedi, ancak yaşamı boyunca eskiz konusunda bir kaynak buldu.

Ekim 1844'te Cambridge'deki Trinity College'a gitti. Lisans kariyeri boyunca zihni ve karakteri okuldakiyle aynı çizgide gelişti. 1846'da Savaş Üniversitesi bursunu kazandı ve o yıl ve ertesi yıl bir Yunan kasidesi madalyası ve 1847'de Latince bir makale için üyeler ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda çok okudu. Yürüyüşlerinde botanik ve jeoloji ile köy kiliselerinin mimarisini inceledi. En yakın arkadaşları, kendisi gibi, daha sonra Westminster okulunun müdürü olan C. B. Scott, John Llewelyn Davies ve D. J. Vaughan [q. v. Ek II] başka bir yoldaş Alfred Barry [q. v. Ek II], daha sonra Sidney piskoposu. Aynı yılın diğer iki arkadaşı J. E. B. Mayor [q. v. Ek II] St. John's, daha sonra Latince profesörü ve J. S. Howson [q. v.] İsa'nın, daha sonra Chester dekanı. Genç adamlar, 1845'te J. H. Newman'ın Roma Kilisesi'ne ayrılmasıyla krize giren Oxford Hareketi tarafından ortaya atılan sorular da dahil olmak üzere, edebi, sanatsal, felsefi ve teolojik olmak üzere çok çeşitli konuları tartıştılar. Westcott, Keble'ın şiirini beğendi ve Tractarians'ın kilisenin ortak yaşamı fikri ve öz disiplinin önemi üzerindeki ısrarlarından etkilendi, ancak onların dogmatizminden tiksindi. Birçok bakımdan Arnold, Hampden ve Stanley'nin görüşlerine daha fazla sempati duyuyordu.

B.A.'dan mezun oldu. Ocak 1848'de 24. asistan olarak, arkadaşı C. B. Scott ondan iki sıra yukarıdaydı. Daha sonra, birinci sınıfta Scott ile birlikte parantez içine alındığı klasik tripolara girdi. Şansölye madalyaları yarışmasında Scott birinci, Westcott ikinci oldu. Her ikisi de 1849'da Trinity bursiyeri seçildiler. Tripos sınavlarından sonraki üç buçuk yıl boyunca Westcott özel öğrenciler aldı ve kendini büyük bir hevesle bu işe verdi. Birçoğuyla yakın dostluklar kurduğu öğrencileri arasında J. B. Lightfoot [q. v.] ve E.W. Benson [q. v. Ek I], daha sonra King Edward VI's School, Birmingham ve F.J.A. Hort'tan Trinity'ye geldi [q. v. Ek BEN]. Öğretme işinin dışında, arkadaşlarıyla, sözde doğaüstü görünümleri ve etkileri araştırmak için bir topluluk oluşturmakla ilgilendi - 'Psişik Toplum'un bir öngörüsü. Ancak kısa süre sonra, bu tür araştırmaların tatmin edici veya yararlı sonuçlara yol açmayacağı sonucuna varmış gibi görünüyor. Bazı teolojik okumalar için zaman buldu ve 1850'de 'İncillerin İddia Edilen Tarihsel Çelişkileri Üzerine' adlı bir makale için Norrisian ödülünü aldı ve 1851'de 'İncil Uyumunun Unsurları' başlığı altında yayınladı. Her iki durumda da eski müdürü tarafından 1851 Pazar günü Trinity'de diyakoz olarak atandı, bursu bir unvan ve sonraki Aralık ayının 21'inde rahip olarak alındı. Artık Manchester piskoposu olan Prens Lee. Cambridge'den ayrılmaya çoktan karar vermişti ve Ocak 1852'de Harrow'da bir görevi kabul etti. Aynı yılın Aralık ayında evlendi. Harrow'daki işi, okul müdürü Dr. Vaughan'a altıncı form kompozisyonunu düzeltmede ve ara sıra onun yerine formu almasında yardımcı olmaktı. Bir süre için, küçük bir pansiyonun ve onunla birlikte, esas olarak müdürün evinden ve ev pansiyoncularından seçilen bir öğrenci odasının sorumluluğunu üstlendi. 1863'ün sonunda büyük bir pansiyona geçmeyi başardı. Sıradan bir form ustasının işi için pek uygun değildi. Sıradan çocuğu anlamıyordu ve disiplini sağlamakta biraz zorlanıyordu. Ancak erkek çocuklar üzerinde, kendisine az ya da çok duyarlı olan zihinler ve karakterler üzerinde derin bir izlenim bıraktı. Ne mutlu ki, hem küçük evinde hem de büyük evinde olağandışı sayıda umut vaat eden çocuk vardı. Bu arada okul - hem ustalar hem de erkekler - zaman geçtikçe giderek artan bir şekilde ona büyük ve çeşitli öğrenen bir adam olarak baktı.

Westcott, okul dönemleri boyunca her boş saati ve tatillerin büyük bir bölümünü çalışma ve yazmak için kullanarak, Harrow'dayken en iyi bilinen kitaplarından bazılarını üretmeyi ve bir İncil eleştirmeni ve ilahiyatçı olarak geniş bir ün kazanmayı başardı. 1855'te 'İlk Dört Yüzyıl Boyunca Yeni Ahit Kanonunun Tarihinin Genel Araştırması' yayınlandı, 1859'da Cambridge Üniversitesi önünde 'İncil Mucizelerinin Özellikleri' üzerine vaaz ettiği dört vaazdan oluşan bir kurs 1860'ta İncillerin Çalışması', 1864'te 'İncil Uyumunun Unsurları' başlıklı ilk makalesinin bir genişletmesi olan 'Kilisede İncil', Eski Ahit'in Yahudilerde ve hem Eski Ahit'in kabul edilmesinin popüler bir açıklaması. ve New in the Christian, 1866'da Church, 'Diriliş İncili', 1868'de Hıristiyan inancı ve onun akıl ve insan yaşamıyla ilişkisi üzerine en karakteristik düşüncelerinden bazılarını ifade ettiği bir deneme, 'Genel Bir Bakış Genellikle yanlış anlaşılan birçok noktaya ışık tuttuğu İngiliz İncil Tarihinin kitabıdır (3. baskı, W. Aldis Wright tarafından gözden geçirilmiştir, 1905). Ayrıca ilk cildi 1860'ta, ikinci ve üçüncü cildi 1863'te çıkan 'Smith's Dictionary of the Bible' için birçok makale yazdı ve Johannine yazıları üzerinde çalışmaya ve Hort ile bir kitabın hazırlanmasında işbirliği yapmaya başlıyordu. Yeni Ahit'in kritik metni. 1866 ve 1867'de 'Çağdaş İnceleme'de 'Platon'un Mitleri', 'Peygamber Olarak Dramatist: Æschylus' ve 'Din Öğretmeni Olarak Euripides' üzerine üç makale yayınladı. Bunlar yıllar sonra 'Batı'da Dini Düşünce Tarihinde Denemeler' (1891) adlı kitabında yeniden yayınlandı. Ayrıca Harrow'daki son iki ya da üç yılında, Robert Browning'in şiirlerini ve Comte'un eserlerini incelemeye çok zaman ayırdı ve 1867'de 'Contemporary Review' dergisinde 'Aspects of Pozitivism' üzerine bir makale yayınladı. 'Diriliş İncili'nin 3. baskısına Ek olarak yeniden yayınlanan Hristiyanlıkla İlişkisi'.

1868 sonbaharında, Peterborough'un görüşüne yeni atanmış olan Dr. Magee, Westcott'u muayene papazlarından biri yaptı ve 1869'da onu yerleşik bir kiliseye atadı. Ustalığının ve Harrow'daki büyük evinin istifası maddi fedakarlık gerektiriyordu, ancak iki ya da üç yıl önce okul çalışmalarını çok yıpratıcı bulmuştu ve kanunlar edebi eser için daha fazla boş zaman vaat ediyordu. Bununla birlikte, Harrow'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, karargahı Peterborough yerine Cambridge oldu. Eylül 1870'de Cambridge'deki regius ilahiyat profesörlüğü Dr. Jeremie'nin [q. v.]. Lightfoot, o zamanlar Hulseçu profesör, ayağa kalkmayı reddetti ve Westcott'un bunu yapması için galip geldi ve Westcott'un 1 Kasım'da gerçekleşen seçimini güvence altına almak için büyük nüfuzunu kullandı. O, 1883 Mayıs'ına kadar kanonluğunu korudu, ancak yalnızca Peterborough'da ikamet etti. her uzun tatilde üç ay boyunca.

Peterborough'da Westcott, doğal olarak zayıf sesini büyük bir binada duyulabilir kılmak için kullanmayı kendi kendine öğrendi. Katedralin mimarisi ve tarihi ile yakından ilgilendi. Arkadaşı Benson gibi, eski ideallerin, İngiltere'nin katedrallerini kilisenin ve ulusun yaşamında uzun zamandan beri olduğundan daha güçlü bir etki yapacak şekilde modern koşullara uyarlanabileceği umudunu besledi. Konuyla ilgili 'Macmillan's Magazine'de iki makale ve Dean Howson tarafından düzenlenen Katedraller adlı ciltte bir deneme yazdı. Kendi katedralinin hem şehre hem de piskoposluğa faydasını artırmak için çeşitli şekillerde uğraştı. Her zamanki hizmet saatleri dışında sergi ve adres kursları verdi. Ayrıca, hem düzenli koroda hem de nefteki özel hizmetlere yardımcı olmak için gönüllü bir koro oluşumunda aktif bir ilgi gördü ve Mezmurların daha iyi ortaya çıkaracak şekilde okunması amacıyla Paragraf Mezmurunu düzenledi. onların anlamı. Peterborough'daki yazları boyunca, bazı yetenekli genç Oxford mezunları, onun rehberliğinde ilahiyat okumaya geldiler, bunlardan biri Henry Scott Holland'dı.

Westcott, Cambridge ile ilişkisini profesör olarak sürdürdüğünde, üniversitede aktif bir değişim devam ediyordu. Sonunda 1871'de geçilen sınavların kaldırılması, en değerli olduklarını hissettikleri dini etkileri yeni yollarla korumaya çabalamak için çaba sarf etmeye kararlı din adamları için bir meydan okumaydı. Westcott, 1873'te yayınlanan vaazlar ve makalelerden oluşan bir cilt olan 'Üniversitelerin Din Dairesi'nde, kiliseyle değişen ilişkisine rağmen, üniversitenin kendi görüşüne göre ne kadar geniş kapsamlı bir etki kaynağı olması gerektiğini gösterdi. Teolojik çalışmaların teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerin büyük bir iyileştirme ihtiyacı vardı ve reform hareketinde regius profesörü olarak Westcott başı çekti. Zaman zaman belirli profesörlerin dersleri ilgi uyandırdı. Ancak, konunun farklı dallarını kapsamak amacıyla -gerçekten çok az sayıda teolojik dersin verildiği- profesörler veya kolejler arasında uyumlu bir eylem yoktu. 1871'deki Michaelmas döneminin başında, ilahiyat profesörleri ilk kez derslerinden oluşan ortak bir program yayınladılar. 1871'de B.D. için yeni düzenlemelerin çerçevesini çizmek yeni regius profesörüne düştü. ve D.D. dereceler ve bunların yürürlüğe girmesinde ve kazanım standardının yükseltilmesinde ana pay. Ayrıca, ilk kez 1874'te düzenlenen ve B.A. Derecesi elde edilebilir ve esas olarak emir adayları için tasarlanmış mevcut teolojik sınavdan daha geniş kapsamlıdır. Yine 1873 yılında, üniversite yönetiminde bir sınav olmamasına rağmen, kutsal emirler için ön sınavı kurmayı başardı.

Herhangi bir idari önlemden çok daha önemli olan, onun öğretisinin ve karakterinin etkisiydi. İlk üç yıldaki tüm dersleri, erken kilise tarihinin dönemleri veya bunlardan seçilen konular üzerineydi. Bu konuyla kişisel olarak ilgileniyordu ve henüz üniversitede kilise tarihi profesörü yoktu ve hiçbir kolejde bu konuyu öğreten önde gelen bir öğretim görevlisi yoktu. 1874-9'dan itibaren başlıca dersleri Hıristiyan doktrini üzerineydi, sonraki temalar Yeni Ahit'in bir kitabı veya seçilmiş bölümleriydi. Ayrıca, uzun yıllar Johannine yazıları hakkında yorum yaptığı, daha resmi olmayan ilk akşam dersinden sonra haftada bir kez düzenledi. İfadede biraz aşırı yoğunlaşma, bazen onu takip etmeyi zorlaştırdı. Gerçeğin kavranması en zor olan en geniş yönleri üzerinde tercihle durdu.Ancak dersleri, gerçeklerden sonra özenli araştırmaların, dikkatli analizlerin ve kelimelerin anlamlarını araştırmadaki titizliğin kanıtlarını verdi. Her şeyden önce, pek çok dinleyiciye, kutsal yazıların derin manevi anlamı hakkındaki kendi hissini ve Hıristiyan inancının ve umudunun çeşitli biçimlerine olan geniş sempatisini ve Hıristiyanlık öncesi zamanların en iyi çabalarını iletmeyi başardı.

Danışmanına genellikle inanç soruları veya bir çalışma alanı seçimi konusunda özel olarak sorulur. Üniversitenin genç üyeleri, çeşitli dini çabalarda yardım için ona döndü. Onun ilham ve rehberliği, büyük ölçüde, amaçlarının ve ruhunun etkisini taşımaya devam eden Delhi'ye Cambridge Misyonu'nun başlamasından kaynaklanıyordu. Bu nedenle, aynı zamanda, dar görüşlü rahip olmayı dört gözle bekleyen erkeklerin, gelecekteki çalışmalarına hazırlanmak için üniversitede daha fazla yardım almaları gerektiği görüşüyle, Westcott'un başkan olduğu Cambridge Ruhban Eğitim Okulu kuruldu. üyeler ve düzenli olarak Hıristiyan doktrini derslerine katıldılar. Okulun sonraki konumu, büyük ölçüde Westcott'un okula olan erken ilgisini yansıtıyor. Bugünkü evi Westcott House adını almıştır.

Cambridge'deki halka açık toplantılarda, yabancı misyonları ve diğer dini veya sosyal nesneleri ilham verici bir belagat ile savundu. Genel olarak üniversite işinde de aktifti. 1872'den 1876'ya ve 1878'den 1882'ye kadar, üniversitenin baş idari organı olan senato konseyinin bir üyesiydi ve önemli sendikalarda görev yaptı. Lightfoot gibi o da, bir üniversite sendikasının yönetimi altında, kalabalık merkezlerde sistematik dersler ve sınıflar kurmak için (Prof.) James Stuart tarafından ortaya atılan üniversiteyi genişletme planını senatoya teşvik etti.

Mayıs 1883'te Peterborough'daki inceleme papazlığından istifa etti. Bunun üzerine Piskopos Magee sürpriz bir şekilde kanonluğundan istifa etmesini istedi. Gelecek ay (Haziran) eski arkadaşının papazını incelemeye başladı. Canterbury'nin yeni başpiskoposu olarak atanan Dr. Benson ve Ekim ayında Gladstone aracılığıyla Westminster'da bir kanonluk aldı. Gladstone, Exeter'in dekanlığını kabul etmeye istekli olduğunu zaten belirtmişti ve 1885'te liberal başbakan Lincoln'ünkini teklif ederken, 1889'da Lord Salisbury ona Norwich'inkini teklif etti. Ama gücü Cambridge'deki çalışmasına eşit olduğu sürece, böyle bir görev için bundan vazgeçmemesi gerektiğini hissetti.

Manastırda vaaz etme sorumluluğunu derinden hissetti ve tarihi dernekleri ona güçlü bir şekilde hitap etti. Profesörlüğünden emekli olmak üzere Westminster'e tamamen yerleşmeyi dört gözle bekliyordu. Orada kaldığı aylarda çeşitli halk hareketlerinde yer aldı ve çeşitli Hıristiyan kuruluşların üyelerinin Avrupa uluslarının silahlanmaya yaptığı muazzam harcamalara karşı etkili bir protestosuna ve uluslararası farklılıkların tahkim yoluyla çözülmesi talebine katıldı. .

Profesörlüğünün ilk on yılında kaleminden kayda değer bir eser çıkmamasına rağmen, İskenderiyeli öğretmenler, 'Clement', 'Demetrius' ve 'Dionysius' üzerine çeşitli vaazlar, denemeler ve konuşmalar ve makaleler yayınladı. 'Hıristiyan Biyografisi Sözlüğü'nde (cilt i. 1877). Edebi enerjisi esas olarak Hort ile birlikte Yunanca Yeni Ahit'in eleştirel bir metnini hazırlamakla emildi. Bu, yirmi sekiz yıllık bir çalışmanın meyvesi, Mayıs 1881'de yayınlandı (2 cilt. yeni baskı. 1885). 1870'de Yeni Ahit'in İngilizce çevirisinin gözden geçirilmesi için komite üyeliğine atandı. Revize edilmiş versiyon, Westcott ve Hort'un Yunanca metninden birkaç gün sonra, 1881'de yayınlandı. Ayrıca Johannine yazıları üzerinde hâlâ çalışıyordu. 'Aziz Yuhanna'ya Göre İncil' üzerine tefsiri 1882'de 'Speaker's Commentary'de, 1883'te 'Aziz Yuhanna'nın Mektupları'nda yer aldı. Bunun üzerine kendisini 'İbranilere Mektup'a adadı ve yayınladı. 1889'da onun üzerine yaptığı Yorum.

Origen ve Hıristiyan düşünce tarihindeki yeri, onu özellikle cezbeden bir konuydu. 1877'de Edinburgh'da bu konuda iki konferans verdi, 1878'de "Contemporary Review"de "Origen ve Din Felsefesinin Başlangıcı" üzerine yazdı (bkz. Batı'da Dini Düşünce, 1891) ve Origen üzerine ustaca bir makaleyi 'Dictionary of Christian Biography'ye (cilt iv. 1889) katkıda bulunmuştur. Bir diğer favori tema ise 'Cambridge Platonistlerinin babası' olan 'Benjamin Whocote' idi (bkz. Dini Düşünce ve Barry'nin İngiliz İlahiyat Ustaları). 1881'de kilise mahkemeleri komisyonunun bir üyesi olarak atandı ve bunun için başka bir tür tarihsel çalışma yaptı. Vaazlar ve hitaplar ayrıca tek başına veya ciltler halinde görünmeye devam etti, aralarında 'Christus Consummator' (1886) ve 'Hristiyanlığın Sosyal Yönleri' (1887), Westminster'de vaaz edilen iki cilt vaaz vardı. Sonuncusu, her zaman en derinden ilgi duyduğu bir konuyu bir miktar tam olarak ele aldığı ilk tedaviydi. 1888'de Hereford Katedrali'nde vaaz ettiği 'Haç Zaferi' vaazlarında, Kefaret doktrini hakkındaki görüşlerini tanımladı.

21 Mayıs 1882'de Westcott, Cambridge'deki King's College üyeliğine seçildi. D.C.L.'nin derecesi 1881'de Oxford'da ve D.D. (fahri) 1884'te Edinburgh Üniversitesi'nin Tercentenary'sinde. Hon oldu. D.D. Arkadaşı Lightfoot'un ölümünden üç ay sonra, 6 Mart 1890'da Durham piskoposluğu Westcott'a teklif edildi. O, altmış altıncı yılında, Lightfoot'ta göze çarpan bazı pratik niteliklerden yoksundu. ama ne yapması gerektiğine dair büyük bir kavrayış oluşturacağı ve bunu çağın dindirmediği bir coşkuyla gerçekleştirmeye çalışacağı kesindi. Kendisi için, görevi kabul etme görevi netleştiğinde, “yaşamın sonunda”, her zaman derin endişe duyduğu nesneler için, özellikle de Kilise tarafından yerine getirilmesi için eskisinden daha etkili bir şekilde çalışmak için eşsiz bir fırsat gördü. insan toplumu ile ilgili olarak misyonunun. 1 Mayıs 1890'da Westminster Abbey'de kutsandı. Cambridge'den ayrıldıktan sonra hem King's hem de Trinity Colleges'in onursal üyesi seçildi ve Durham Üniversitesi onu onurlandırdı. D.D. piskoposluğuna yerleşme üzerine.

Piskoposluk din adamlarına, usulüne uygun olarak seçilir seçilmez onlara hitaben yazdığı bir ilk mektupta, 'Hıristiyan inancının mücadelesinde toplumsal ve ulusal yaşamın en ciddi sorunlarından bazılarıyla yüzleşmeyi' üstlendi. Çok yakında, zor sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü ilerletmek ve sınıfsal önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla, Auckland Castle'da işçi işverenlerini, sendika sekreterlerini, önde gelen işbirlikçileri, iş birliği yapan erkekleri konferanslar için bir araya getirdi. yoksul yasalarının yönetiminde veya belediye yaşamında önemli bir rol aldı. Westcott'un Canon'da bulduğu temsilcilerin seçiminde Gateshead'in rektörü (şimdi Worcester dekanı) değerli bir danışman olan W. M. Ede. Adamlar akşam yemeğinde dostça ilişki için bir araya geldiler ve geceyi Piskoposun çatısı altında geçirdikten sonra, ertesi sabah, piskoposun başkanlık ettiği ve kısa ve uygun bir konuşma ile duruşmaları açtığı zaman, belirli bir sorunun resmi bir tartışmasına girdiler. Bu konferanslar, Durham kömür ticaretinde meydana gelen ve 9 Mart'tan 1 Haziran 1892'ye kadar süren büyük grevin çözümlenmesinde piskoposun oynayabileceği rolün yolunu hazırladı. Westcott haftalarca bir an için endişeyle izledi. hangi ihtiyatlı müdahale edebilir. Ardından madencilerin ve mal sahiplerinin temsilcilerine, her iki tarafın da kabul ettiği Auckland Kalesi'nde buluşmaları için bir davette bulundu. Sahipler nihayet, gerekli olduğunu beyan ettikleri tam indirimde ısrar etmeden, Piskopos'un kendilerine yaptığı itirazın sonucu olarak "kendi adına herhangi bir karara dayanarak değil" yaptıklarını belirterek çukurları yeniden açmaya rıza gösterdiler. iddialarının makul olup olmadığı, ancak yalnızca değerlendirme temelinde ve erkeklerin yoksullaşmış durumu ve genel olarak hakim olan sıkıntı temelinde.' Piskopos, endüstriyel farklılıklarla ilgilenmek için ilçede uzlaşma kurullarının kurulmasına da yardımcı oldu. Aynı zamanda, yaşlı madenciler için konutlar ve madenciler için daha iyi konutlar sağlama hareketlerini sıcak bir şekilde destekledi. Sadece Durham Katedrali'ndeki yıllık madenci ayini gibi onlar için özel olarak düzenlenen hizmetlerde değil, kendi toplantılarında da sık sık büyük işçi gruplarına hitap etti. Çeşitli zamanlarda kooperatif topluluklarının üyeleriyle konuştu ve 1894'te Northumberland Madenciler Gala'sındaki büyük toplantıya hitap etti. Daha önceki yıllarda bu toplantı seçkin politikacılar ve işçi liderleri tarafından konuşulmuştu, ancak bir kilise ileri gelenine davet yeni bir şeydi ve Westcott'un madencilerin gözünde kazandığı yerin dikkate değer bir kanıtıydı. . Bu tür izleyiciler önünde, davalarının partizan savunuculuğuna asla tenezzül etmemesine rağmen, yüksek görev ve insan kardeşliği ideallerini savundu, coşkusunu ve güçlü sempatisini hissettiler. Bu durumlarda birkaç not kullandı ve dikkatlice yazılmış, ancak bazen takip etmesi zor olan vaazlar ve adresler vermekten daha büyük bir belagat ve etkiyle konuştu. Piskoposun çalışma konularındaki etkisi, bazı açılardan İngiliz piskoposluk tarihinde benzersizdir. (Westcott'un emek sorunlarına yaklaşımı ve madenciler üzerinde bıraktığı izlenim için, özellikle, M.P. Hayat, ii. 733 sıra.)

Daha normal piskoposluk görevinde, genç din adamlarıyla olan ilişkileri özellikle kayda değerdi. Auckland Şatosu'nda bir yıl kadar okuma emri almak için altı ya da sekiz adaya sahip olma planını sürdürdü. Haftada bir kez onlara bir saat daha ders anlatırdı, ayrıca her hafta öğrencilerden biri kısa bir makale okuduğunda, daha sonra tartışılırdı. Lightfoot'un zamanında orada bulunanlar da dahil olmak üzere, şimdiki ve geçmişteki bu 'evin oğulları' olarak adlandırılanlar, yılda bir kez Şato'da toplanırdı. Genç din adamlarının çoğu, ister yurtiçinde ister yurtdışında kilisede olsun, çalışmalarının ne olması gerektiğine piskopos olarak bireysel olarak karar vermek için Westcott'un ellerine geçtiler. Yabancı misyonlara olan eski ilgisi asla azalmadı ve emrindeki otuz altı adam, piskoposluğu sırasında piskoposluktan "piskoposun doğrudan misyonu veya memnuniyetle onayı ile" yabancı veya sömürge hizmetine gitti.

Piskopos suçlamalarında, piskoposluk konferanslarındaki konuşmalarında ve benzerlerinde tartışmalı sorular üzerinde değil, temel gerçekler ve bunların kilisenin ortak yaşamına uygulanması üzerinde durdu. Kilise inşası ya da kilise işi için büyük meblağlarda para toplamadı, bulduğu gibi piskoposluğun organizasyonundan memnundu. İş adamlarına her zaman uygun olmayan fikirlerle meşguldü ve her zaman erkeklerin yetenekleri ve karakterleri hakkında iyi bir yargıç değildi. Yine de piskoposluk, onun azizliğinin, göreve bağlılığının ve bir dereceye kadar öğretisinin etkisini kabul etti.

Alçakgönüllü tavrında ve ev halkının davranışlarında, görevinden dolayı keskin bir saygı duygusuna sahipti. Auckland Şatosu'nun işçileri ve kilise çalışanlarını sürekli olarak eğlendirdiği tarihi derneklerinden çok memnundu. Piskoposluğunun dışında çalışmaktan çekiniyordu, ancak York başpiskoposu W. D. Maclagan'ın hastalığına bağlı olarak Hull'daki Kilise Kongresi'ne kısa sürede başkanlık etti ve 'Sosyalizm' üzerine bir makale okudu. 1893'te Albert Hall'da Galler Kilisesi'nin askıya alınan yasa tasarısına karşı yapılan gösteride baş konuşmacıydı ve Newcastle'daki İngiliz Tabipler Birliği'nin ve Birmingham'daki Kilise Kongresi'nin önünde vaaz verdi. 1895'te Londra'da Kilise Misyoner Cemiyeti'nin önünde yıllık vaazını ve 1901'de York toplantısından önce vaazını verdi. 1889'da esas olarak Oxford himayesinde kurulan Hıristiyan Sosyal Birliği'nin ilk başkanıydı ve her yıllık toplantıda bir adres vererek ölümüne kadar görevi sürdürdü. Barış ve uluslararası tahkim davasına yardım etmeye devam etti. Yine de, Boerlerin Güney Afrika'da üstünlük için çabaladıkları ortaya çıktığında Boer savaşını destekledi.

Edebi eseri, piskoposunun çağrılarıyla sınırlı olmasına rağmen durmadı. İlk iki yılda Cambridge'de Hıristiyan doktrini üzerine verdiği derslerin notlarını biçimlendirdi ve "The Gospel of Life" (1892) başlığı altında yayımladı. Yaz tatillerinde de sonuna kadar Efesliler'e Mektup üzerine bir tefsir üzerinde çalıştı ve onun bıraktığı kısım, ölümünden sonra düzenlenip yayınlandı. Geri kalanı için, vaazlar ve hitaplar dışında çok az şey besteledi, ancak bunlar onun için küçük bir çabaya mal olmadı, çünkü hiçbir zaman kolay bir kalemi yoktu. Birçoğunu topladı ve 'The Incarnation and Common Life' (1893), 'Christian Aspects of Life' (1897) ve 'Lessons from Work' (1901) gibi ciltlerde yayınladı. 1898'de Woburn Meydanı'ndaki Christ Church'te Christina Rossetti'ye bir anıt adanırken, onun karakterini ve şiirini dikkatli ve sempatik bir şekilde takdir etti.

28 Mayıs 1901'de karısı öldü, ancak bu yası takip eden haftalarda piskopos halka açık görevlerini yerine getirdi. 20 Temmuz Cumartesi günü Durham Katedrali'ndeki madencilerin ayininde görünürde büyük bir güçle vaaz verdi. Ancak gücü zayıfladı ve 27 Temmuz'da öldü. Auckland Kalesi'ndeki şapelde karısının yanına gömüldü. Onun için bir anıt için abonelik olmaması onun açık arzusuydu.

Westcott'un 1889'da Sir W. B. Richmond tarafından boyanmış gerçekçi bir portresi şimdi Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'ndedir. Sanatçı, 'çok hareketli, çok parlak, çok hassas ve yine de çok güçlü çehresini' yazdı. Eski arkadaşı Llewelyn Davies, bir lisans öğrencisi olarak "kendisinde her zaman fark edilen yoğunluğa sahip olduğunu, güçlü olmaktan ziyade kadınsı olduğunu, her an canlı bakışlara ve ifadelere dönüşmeye hazır olduğunu" hatırladı. Figürü sakindi ve orta yüksekliğin oldukça altında hareketleri hızlı ve enerjikti.

Westcott, 1852'de, eski bir okul arkadaşının kız kardeşi, Kingsdown, Bristol'den Thomas Whithard'ın büyük kızı Sarah Louisa Mary ile evlendi. Yedi oğlu ve üç kızı vardı. En büyük oğlu, 1881'de kıdemli klasik olan Frederick Brooke, Norwich'in başdiyakozudur. Dördü Hindistan'a misyoner olan beş erkek daha atandı. Bunların en küçüğü orada öldü ikisi (Foss ve George Herbert) şimdi sırasıyla Nagpur ve Lucknow'un piskoposları. Westcott'un hayatı, çok yönlü faaliyeti ve olağanüstü başarı miktarıyla dikkat çekicidir. Westcott'un üzerine araştırma ve tartışma yazdığı İncil eleştirisi ve dini düşünce konularının birçoğu o zamandan beri Almanya'da devam etti ve İngiltere'de az çok aktif hale geldi ve sonuç olarak bazı soruların konumu değişti. Özellikle, sinoptik İncillerin kökeni ve dördüncü İncil'in yazarlığı sorunlarıyla ilgili durum, Westcott tarafından 'Introduction to the Study of the Gospels' (İncillerin Çalışmasına Giriş) adlı kitabında tartışılır ve ikincisi hem bu işe yarar hem de 'Prolegomena'dan 'Aziz Yuhanna İncili'nin Yorumu'na. Öte yandan, 'Canon of the New Testament' üzerine yaptığı çalışmada, esas olarak, günümüzde geniş çapta kabul gören görüşler için mücadele eder ve bu çalışma muhtemelen hala İngiliz öğrenciler için tarihin en yararlı 'araştırması'dır. ' Kilise'de Yeni Ahit kitaplarının kabulü. Bütün bu konuları ele alış biçimi, hem bilgi hem de geleneksel görüşlere karşıt görüşlerin samimi bir biçimde incelenmesi konusunda yazdığı dönemde İngiltere'de büyük bir ilerlemeyi temsil ediyordu.

Metin eleştirisi alanında, 'Westcott ve Hort'un Yunan Ahit'inin ortaya çıkışının hem Kıta'da hem de İngiltere'de çığır açıcı olduğu kabul edildi. Ancak Westcott, metnin üzerine inşa edildiği ilkelerin açıklanmasının Hort'a bırakılması nedeniyle, muhtemelen Hort'un daha az angajmana sahip olması nedeniyle krediden payını pek alamadı. Ancak bu ilkelere ve her bir okumanın belirlenmesine, iki bilim adamının bağımsız araştırmaları ve ardından aralarındaki tartışma yoluyla ulaşıldı. Bu iki adamı tanıyan herkes, bu şekilde elde edilen sonuca ikisinden birinin katkısının diğerinden daha büyük olduğunu söylemekten çekinecektir.

Westcott'un bir yorumcu olarak çalışmasının değeri, özellikle Johannine yazılarının ve İbranilere Mektup'un (1889 3. baskı 1903) derin öğretisinin anlaşılmasına yönelik sağladığı yardımda yatmaktadır. Yorumlarında bazen çok incelikli olduğu söylenebilir, ancak ruhsal sempati ve derin meditasyon yoluyla çoğu zaman metnin gerçek anlamının çok derinlerine inmiştir. Yorumları ayrıca önemli kelimelerin veya ifadelerin kullanımları hakkında çok dikkatli tartışmalar içerir. 'Aziz John'un Mektupları Üzerine Yorum' (1883) ile 'Kilise ve Dünya' (Hıristiyanlık ve Roma İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin incelenmesi), 'Yaratılış Kitabı' ve 'Hıristiyanlığın Sanatla İlişkisi.' Sonuncusu 'Batı'da Dini Düşünce' (1891)'e dahil edilmiştir. Westcott'un varoluşun nihai sorunlarına ilişkin önde gelen fikirleri en iyi onun 'Gospel of the Resurrection' (1866 7. baskı 1891) ve 'Grospel of Life' (1892) adlı kitaplarından alınabilir. Belki de, onun görüşüne göre, insanın varlığının oluşumuna tekabül eden geniş kapsamlı önermeleri, onların doğrulama araçlarını yeterince tam olarak tartışmadan suçlamaya çok yatkındı. Ama hiç kimse onun teolojinin görevine ilişkin anlayışından ve Hıristiyan teologun görevinin insanlığın her türlü bilgisini ve tüm dini özlemlerini hesaba katmak olduğuna dair inancından etkilenmeden edemez. Onun öğretisi ile F. D. Maurice'in öğretisi arasında sıklıkla güçlü bir benzerlik fark edilmiştir. Bununla birlikte Westcott, yirmi yaşından genç olmasına rağmen, kendi konumunu bağımsız olarak düşünmüştü ve bunu yapabilmek için, çoğu zaman, defalarca söylediği gibi, Maurice'in eserlerini okumaktan kaçınmıştı. 1884'te, ikincisinin 'Yaşam ve Mektuplar'ını okuduktan sonra, Llewelyn Davies'e şunları yazdı: 'Onun karakteristik düşüncelerinin çoğuna ne kadar derin sempati beslediğimi daha önce hiç bilmiyordum.' Westcott, yazılarıyla, her ikisinin de karakteristiği olan bu düşüncelerin etkisini genişletmeye kesinlikle pek yardımcı olmadı.

[Arthur Westcott'un Life and Letters of the piskopos, babası, 1903, 2 cilt, burada tam bir bibliyografya bulunur Hort's Life of FJA Hort AC Benson's Life of Başpiskopos Benson, 1899 AC Benson's The Leaves of the Tree, 1901, s. 21-8 H. Scott Holland'ın BF Westcott, 1910 The Times, 29 Temmuz 1901 Guardian, 7 Ağustos.1901 (Piskoposluk olarak Piskopos Westcott) Memoriam in Cambridge Review, 17 Ekim 1901 kişisel bilgi ve sorgulama.]


TrinityÜniversiteKoro

1824-1901. D.D., İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Durham Piskoposu.

Birmingham'da doğan Westcott, Trinity'ye gelmeden önce King Edward VI Okulu'na katıldı ve burada hem Matematik hem de Klasikler alanında üstün başarı elde etti ve bu sayede ikinci Şansölye Madalyası'nı kazandı. Dini bilinci lisans yıllarında gelişmiştir. İnancıyla ilgili şüpheleri ve mücadeleleri vardı - Newman'ın 1845'te Roma'ya ayrılması onu derinden rahatsız etti - ancak Cambridge'deki üçüncü yılında kiliseye bir çağrının farkındaydı.

1849'da Trinity'de bir burs için seçildi. Özel ders verdi ve kısa sürede yetenekli bir öğretmen olarak ün kazandı. Öğrencileri arasında ömür boyu arkadaş olacak üç kişi vardı: J.B. Hafif Ayak ve E.W. Benson, okuldan eski arkadaşlar ve F.J.A. Hort. Lightfoot ve Hort'la olan dostluğu, hayatının ve işinin tüm örüntüsünü etkileyecekti. Özellikle Hort'ta en derin endişelerini ve inançlarını paylaşabileceği birini buldu.

1851'de koordinasyondan sonra Westcott evlenmek için Cambridge'den ayrıldı ve Harrow Okulu'nda usta oldu. Burada, Yunan Yeni Ahit'in eleştirel bir baskısının ana projesi olan Hort ile başladı ve birkaç kitap yayınladı. 1870'de Cambridge Regius İlahiyat Profesörü'ne geri döndü ve aynı anda Peterborough Katedrali'nde bir ikametgah kanonluğu düzenledi.

1871'de üniversiteye giriş için dini sınavların kaldırılması, İngiltere Kilisesi ile üniversite arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Westcott, üniversitenin ulusun yaşamında hâlâ merkezi bir dini role sahip olduğunu, bazılarının düşündüğü gibi öncelikle Hıristiyan inancının doktrinlerini öğretmek için değil, tarihi ve bilim ve eski ve yeni bilgi ve bu ikisini uzlaştıran.

Bir diğer acil gereklilik, ilahiyat çalışmalarının ve ilahiyat dereceleri için düzenlemelerin gözden geçirilmesiydi: Westcott buna dahil oldu ve teolojik çalışmaları daha tatmin edici bir şekilde koordine etme girişiminde bulundu. Din adamlarının standardını yükseltmek için Anglikan rahipliğine girenler için yeni bir ön sınav kurulmasında önde gelen isimdi. 1881'de Cambridge'de kurulan bir din adamları yetiştiren okulun başkanı oldu ve 1887'de okulun evi olması için bir ev satın alındı. Ölümünden sonra burası Westcott Evi olarak adlandırıldı.

Westcott'un Cambridge'deki başlıca endişelerinden bir diğeri de yabancı misyonlardı. Misyon teolojisi ve Hıristiyanlığın diğer dünya inançlarıyla ilişkisi üzerine derinlemesine düşündü. Delhi'ye Cambridge misyonunun kurulmasına yol açan büyük ölçüde onun coşkusuydu. 1882'de Cambridge'deki King's College üyeliğine seçildi ve Oxford (1881), Edinburgh (1884) ve Dublin (1888) üniversitelerinden fahri dereceler aldı.

1884'te Westminster kanonu yapıldı ve arkadaşı Lightfoot'un ölümünün ardından Westcott'un Durham Piskoposu olarak onu takip etmeye davet edildiği 1891 yılına kadar kaldı. Orada grev yapan madencilerle müzakere ederken ve işverenleri, sendika temsilcilerini ve toplum yaşamına dahil olan insanları bir araya getirirken, toplumsal vicdan duygusu meyvesini verdi.

KOLEJİ SOCIUS
S.TEOLOJİ PER XX ANNOS PROFESÖR REGIUS
XI ANNOS EPISCOPUS BAŞINA APUD DUNELMENS
INTER OMNES GREGIS SUI ORdineS
PACIS ET CONCORDIAE GRATIOSISSIMUS TERCÜME.
FUIT OMNINO VIR MAGNUS
SCRIPTURIS FERVENS SPIRITU'DAKİ POTENS
TEOLOJİ ET FELSEFESİ
TAMQUAM UNIUS SCIENTIAE VINDEX ET ANTİSTLERİ
CHRISTIANAE FIDEI ITA DEDITUS
UT QUAM SCRIPTIS ET INGENIO ILLUSTRABAT
EAM VITA ORATIONE IPSO VULTU EXPRESSERIT.

NATUS PRID.ID.IAN. ASMDCCCCXXV
OBIIT A.D.VI KAL.SEXT. ASMCMI.


Tarih

Westcott House, hayatına 1881'de, ilk başkanı o zamanki Regius İlahiyat Profesörü Brooke Foss Westcott olan Cambridge Ruhban Eğitim Okulu olarak başladı. Öncü ve saygın bir Yeni Ahit bilgini olan okul, Westcott'un din adamlarının eğitim standardını yükseltme konusundaki tutkulu kaygısının ürünüydü ve bu nedenle kurucusunun ölümünden sonra adını aldı. Yıllar geçtikçe vizyon zamanla gelişti ve değişti. Bununla birlikte, Piskopos Westcott'un teolojik ve dini vizyonunu önemli şekillerde canlı tutuyoruz. Misyonumuz, kutsal yazılarla derin bir angajmanın ve kutsal yaşama katılımın dünya ile tutkulu ve kehanet bir etkileşime yol açması gerektiğine olan inancına dayanmaktadır.

İngiltere Kilisesi'ne iki karşıt kampın, Traktaryalılar ve Evanjelikler tarafından giderek daha fazla hükmedildiği bir zamanda, Westcott ikisine de ait olmaktan gurur duyuyordu. Sıkı doktriner sistemleriyle bu konumların her ikisinin de, "tüm dogmatizme karşı ve her türlü uygulamayla dolu" olduğuna inandığı kutsal yazının ruhuyla tutarsız olduğuna inanıyordu. İncil tefsiri ve doktrini üzerine geniş çapta yayın yapan titiz ve başarılı bir bilgin olmakla birlikte, Kilise'nin Hıristiyan öğretisine aşırı aşina olma eğiliminden yakındı ve bu nedenle onu uygulayamadı: dogmatikleştirme." Onun teolojik yaklaşımı, bu nedenle, ilahi olandan bahsetmeye uygun alçakgönüllülüğü taşıyan bir yaklaşımdır, gerçeği her zaman bizim algımızdan daha büyük olarak görmede kutsaldır. Ama aynı zamanda, Hıristiyanların gerçek dünyayı dönüştürmeye devam eden bir Tanrı'ya inandıklarını savunmakta da tavizsizdir.

Westcott'un dünyadaki İncil'le motive edilmiş bir eylem olarak Hıristiyan yaşamına yaptığı vurgu, doğal ifadesini enkarnasyona yapılan güçlü bir vurguda buldu. Kilise Babalarının, özellikle Irenaeus'un yazılarından derinden ilham alan Westcott, Mesih'in kendisini Hıristiyan inancının kalbinde gördü ve enkarnasyonu dünya hayatındaki "merkezi olay" olarak gördü. Bu, Tanrı'nın dünyayı Tanrı'nın kendisiyle ve tüm insanlığı birbiriyle barıştırdığı olaydı. Bunu, Mesih'i her şeyin yerine getirildiğini bulduğu kişi olarak görmek için çağının ilerici dünya görüşüyle ​​birleştirdi. İsa Tamamlayıcı.

Bu teoloji, Westcott'un dönüştürülmüş bir dünya arzusuyla kendi bakanlığında yaşamaya çalıştığı Müjde'nin pratik bir şekilde yerine getirilmesine yol açtı: "Tanrı'nın hayatımıza girmesiyle ilgili, Bedenlenmiş Mesih'in Müjdesi, gerçekten iyi bir haberdir, fakirlere müjdeWestcott'un 1889'dan itibaren Hıristiyan Sosyal Birliği başkanlığı, ana akım, saygın kilise müdavimlerini, baskın laissez-faire ekonomi politikaları karşısında yoksullar ve işsizler için adalet çağrısında bulunmaya çekmek için çok şey yaptı. 1892 madenci grevine müdahale ederek arenaya girdi ve Kraliçe Victoria tarafından York Başpiskoposu olarak atanmasını engelleyen bu gibi kehanet duruşlarıydı.

Bir bilgin, eğitimci, rahip ve peygamber olarak Westcott'un İngiltere Kilisesi'ne mirası, mezhepçiliğe, cehalete, gönül rahatlığına ve boş inanca meydan okuyor. Bu, Westcott House'un bugün onurlandırmak istediği ruhtur, her kökenden öğrencileri Hıristiyan öğreniminin bu tarihi merkezinde hizmete hazırlamak için çeker.


Videoyu izle: S6E10: Westcott u0026 Hort Part One (Eylül 2022).


Yorumlar:

 1. Daniel-Sean

  This is the simply incomparable subject :)

 2. Munir

  Bravo, great phrase and timely

 3. Chet

  Ne ilginç bir düşünce ..

 4. Tretan

  Ne kadar süre söyleyebilirsin ...Bir mesaj yaz

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos