İlginç

Füzyonun Isısı Örnek Problem: Buzun Erimi

Füzyonun Isısı Örnek Problem: Buzun Erimi

Füzyon ısısı, bir maddenin halini bir katıdan bir sıvıya değiştirmek için gereken ısı enerjisi miktarıdır. Aynı zamanda füzyonun entalpisi olarak da bilinir. Birimleri genellikle gram başına Joule (J / g) veya gram başına kaloridir (cal / g). Bu örnek problem, bir su buzu örneğini eritmek için gereken enerji miktarının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

Anahtar Paket Servisler: Buz Eritmeye Yönelik Füzyonun Isısı

  • Kaynama ısısı, maddenin durumunu bir katıdan bir sıvıya (erime) değiştirmek için gereken ısı şeklindeki enerji miktarıdır.
  • Füzyon ısısını hesaplama formülü şudur: q = m · ΔHf
  • Madde durum değiştirdiğinde sıcaklığın gerçekten değişmediğini, bu nedenle denklemde olmadığını veya hesaplama için gerekli olmadığını unutmayın.
  • Helyumun erimesi dışında, füzyon ısısı her zaman pozitif bir değerdir.

Örnek Problem

Joule'lerde 25 gram buz eritmek için gereken ısı nedir? Kalorilerdeki ısı nedir?
Kullanışlı bilgi: Suyun füzyon ısısı = 334 J / g = 80 cal / g

Çözüm:

Problemde füzyon ısısı verilir. Bu, kafanın tepesinden bilmen gereken bir rakam değil. Füzyon değerlerinin ortak ısısını gösteren kimya tabloları vardır.

Bu sorunu çözmek için, ısı enerjisini kütle ve füzyon ısısı ile ilişkilendiren formüle ihtiyacınız olacaktır:
q = m · ΔHf
nerede
q = ısı enerjisi
m = kütle
AHf = füzyon ısısı

Sıcaklık denklemin hiçbir yerinde değil çünkü değişmez madde devlet değiştiğinde. Denklem basit, bu yüzden anahtar cevap için doğru birimleri kullandığınızdan emin olmaktır.

Joule'de ısınmak için:
q = (25 g) x (334 J / g)
q = 8350 J
Isıyı kalori cinsinden ifade etmek kadar kolaydır:
q = m · ΔHf
q = (25 g) x (80 cal / g)
q = 2000 cal
Cevap:
25 gram buzun erimesi için gereken ısı miktarı 8350 Jul veya 2000 kaloridir.

Not: Füzyon ısısı pozitif bir değer olmalıdır. (İstisna helyumdur.) Negatif bir sayı alırsanız matematiğinizi kontrol edin.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos