Tavsiyeler

Bileşik Atama Operatörleri

Bileşik Atama Operatörleri


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bileşik atama operatörleri, bir aritmetik veya bitsel operatörün sonucunu atamak için daha kısa bir sözdizimi sağlar. Son işlenene sonucu atamadan önce işlemi iki işlenen üzerinde gerçekleştirirler.

Java'da Bileşik Atama Operatörleri

Java, 11 bileşik atama operatörünü destekliyor:

+ = ekleme işleminin sonucunu atar.
- = çıkarma sonucunu atar.
* = çarpımın sonucunu atar
/ = bölümün sonucunu atar.
% = bölümün kalanını atar.
& = mantıksal AND sonucunu atar.
| = mantıksal OR sonucunu atar.
^ = mantıksal XOR sonucunu atar.
<< = imzalı sol bit kaydırma sonucunu atar.
>> = imzalı sağ bit kaydırma sonucunu atar.
>>> = İmzasız sağ bit kaydırma sonucunu atar.

Örnek Kullanım

Standart sözdizimini kullanan bir değişkene bir ekleme işleminin sonucunu atamak için:

// sayı değerine 2 ekle
sayı = sayı + 2;

Ancak daha basit sözdizimiyle aynı sonucu elde etmek için bileşik atama operatörü kullanın:

// sayı değerine 2 ekle
sayı + = 2;


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos